Aktuelt

Arbejdsprogrammet for Erasmus+ 2022 er kommet: Det skal du vide, før du søger

1. december 2021

Den 24. november lancerede Erasmus+ sit arbejdsprogram for 2022. Budgettet har fået et ordentligt løft og vil med sine 3,9 milliarder euro i endnu højere grad end tidligere kunne understøtte studieophold i udlandet samt praktikophold, lærepladser, personaleudvekslinger og samarbejdsprojekter over grænser.


Erasmus+støtte kan opnås inden for forskellige områder inden for uddannelse og træning, ungdom og sport.

Nyhed: Engangsbeløb skal lette administration i samarbejdsprojekter

Der er flere vigtige nyheder i arbejdsprogrammet, og CDEU’s uddannelseskonsulent Elena Nielsen fortæller her om en af de vigtigste for vores midtjyske aktører:

Engangsbeløbet kan i høj grad reducere den enkelte deltagers administrative byrde forbundet med både ansøgning, styring af projektet og  rapporteringsopgaver. – Elena Nielsen, CDEU

  • Erasmus+ introducerer i 2022 muligheden for, at deltagere i samarbejdspartnerskaber kan ansøge om et engangsbeløb, en såkaldt lump sum, for at gennemføre deres projekter. Dette kan i høj grad reducere den enkelte deltagers administrative byrde forbundet med både ansøgning, styring af projektet og  rapporteringsopgaver. Sammenholdt med det generelt forhøjede budget er dette en særdeles glædelig nyhed, som vi håber, at mange af vores aktører vil gøre brug af, fortæller Elena Nielsen.

Nye storskalaprojekter og et mål om at bringe EU tættere på skolerne

De øvrige vigtige nyheder i arbejdsprogrammet er:

  • Nye storskalaprojekter: Disse vil understøtte højkvalitetsundervisning og inkluderende digital undervisning, ligesom de vil støtte uddannelsessystemernes tilpasning til den grønne omstilling. Disse ambitiøse projekter vil nyde godt af et større budget og skal løbe i minimum tre år. De sigter mod at involvere en blanding af offentlige og private organisationer. Det overordnede mål er at opnå innovative resultater, der kan påvirke uddannelse på europæisk skala.
  • Flere udvekslinger med tredjelande: Takket være midler fra EU’s eksterne instrumenter vil tredjelande have mulighed for at deltage i målrettede projekter og udvekslinger, især inden for erhvervsuddannelse og sport.
  • Mere inkluderende DiscoverEU: DiscoverEU giver 18-årige mulighed for at rejse gennem Europa. Der afholdes to ansøgningsrunder hvert år for at uddele gratis rejsekort. Fra 2022 vil der blive dedikeret specifikke runder til organisationer, der skal hjælpe endnu flere udsatte unge for at deltage i DiscoverEU.
  • Mål om at bringe EU tættere på skolerne: At lære om Den Europæiske Unions mål og funktioner er en vigtig del af fremme af aktivt medborgerskab og de fælles værdier om frihed, tolerance og lige behandling. Jean Monnet Actions, der fremmer uddannelse i EU, vil blive udrullet til skoler og elever i alle aldre, både i almen uddannelse og erhvervsuddannelse med forskellige aktiviteter, herunder studiebesøg.

Læs arbejdsprogrammet

For at se hele arbejdsprogrammet for 2022: Se nærmere på linket her

Spørgsmål?

Skulle du have spørgsmål til arbejdsprogrammet eller til Erasmus+ i det hele taget, så tag endelig fat i en af vores fagkonsulenter. Du finder deres kontaktinfo under artiklen.

Baggrund for Erasmus+ 2021-2027

Det samlede budget, der er til rådighed for Erasmus+ fra 2021 til 2027, beløber sig til 26,2 milliarder euro, suppleret med omkring 2,2 milliarder euro fra EU’s eksterne instrumenter.

Erasmus+ mobilitets- og samarbejdsprojekter understøtter de grønne og digitale omstillinger samtidig med, at de fremmer aktivt medborgerskab og større deltagelse i det demokratiske liv. Siden starten af ​​Covid-19-pandemien har de også bidraget til modstandsdygtigheden af ​​uddannelsessystemerne.

Inklusion er fortsat et kerneprincip i Erasmus+programmet for at give flere mennesker mulighed for at lære og deltage i internationale projekter, men også for at nå ud til et stigende antal udsatte mennesker.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur