Gode historier

Art Equal-projektet modtager godt 2 millioner kroner i EU-støtte

30. august 2017

EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ har netop tildelt Art Equal-projektet, der er ledet af Kulturprinsen i Viborg, godt 2 millioner kroner i støtte. Genvej til Europa har fulgt Kulturprinsens projekt igennem de seneste par år og har hjulpet med såvel projektudvikling som ansøgningsskrivning.

Teamet bag Genvej til Europa – Julie Sand Jørgensen, Åse Højlund Nielsen og Lone Leth Larsen.

Kulturprinsen, der er et eksperimenterende udviklingscenter for børne- og ungekultur, påbegyndte processen for flere år siden. De planlagde at ansøge EU´s uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+ og søgte derfor aktivt efter europæiske partnere. Desværre lykkedes det ikke at opnå EU-tilskud i første omgang.

Derimod opnåede projektet tilskud fra Kulturkontakt Nord sidste år, og med dette tilskud udviklede de deres projekt således, at de kunne ansøge Erasmus+ igen i år med et mere udviklet projekt. Og det er altså det, der nu har givet pote.

Kompetent vejledning ledte til støtte

Om samarbejdet med Genvej til Europa udtaler Ulla Voss Gjesing, leder af Kulturprinsen:

”Lone Leth Larsen og resten af Genvej til Europa-teamet har fulgt projektet fra start til slut. De har givet kompetent vejledning gennem hele forløbet, som har været med til at sikre støtten fra Erasmus+”.

Julie Sand Jørgensen, der er en del af Genvej til Europa-teamet, har fulgt Kulturprinsens projekt siden januar 2016, og fortæller:

”Vi ser i vores daglige arbejde, at kulturprojekter der går igennem et projektudviklingsforløb med europæiske partnere, får en ekstra gevinst ud af arbejdet, idet det gør dem skarpere på, hvordan deres projekt og organisation strategisk vil arbejde med kultur på et europæisk plan. Det gælder i øvrigt både for projekter, der, som Kulturprinsen, opnår støtte, og for de, der ikke gør. Alle får noget ud af det.”

Dermed kan et projektorienteret forløb med Genvej til Europa være gavnligt for, hvordan en organisation fremadrettet vælger at arbejde med kultur på europæisk plan.

Du kan læse mere om Kulturprinsens projektproces i artiklen ”Projekter lærer af arbejdsprocesser med europæiske partnere”.

Om Art Equal

Projektet Art Equal handler om at bruge metoder fra kunst og kultur som pædagogiske redskaber for førskolebørn, helt ned til 0-årsalderen. Intentionen er at vise, at det at arbejde med kultur inden for børnepædagogik kan være med til at udvikle børns æstetiske sans og engagere dem i kreative og kulturelle oplevelser, som i sidste ende kan udligne social ulighed og dermed skabe bedre inklusion.

Projektet har partnere med fra Island, Norge, Sverige og Letland.

Om Genvej til Europa

Genvej til Europa er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus 2017-Sekretariatet og Central Denmark EU Office. Indsatsen er finansieret af Region Midtjylland. Genvej til Europa har modtaget en bevilling fra Regionsrådet på 1 million kroner, som gør det muligt at fortsætte initiativet frem til september 2018.

Siden Genvej til Europa gik i gang i 2014, har internationale kulturprojekter med midtjysk ledelse opnået godt 6,1 millioner kroner i tilskud fra europæiske og nordiske fonde. Gennem Genvej til Europa er der skabt nye relationer over grænser, udbygget europæiske netværk og sikret erfaring med at arbejde internationalt hos midtjyske kulturaktører. Foruden projektudvikling har midtjyske kulturmedarbejdere opnået et kompetenceløft og lært at arbejde mere strategisk med deres projekter.

Du kan læse mere om Genvej til Europa på hjemmesiden her eller følge Genvej til Europa på facebook/genvejtileuropa.

Du kan også se filmen om Genvej til Europa her.