God historie

AU i Bruxelles: ’Super, at vi kommer så tæt på Kommissionen’

14. november 2018

Aarhus Universitet har netop afholdt en uddannelsesdag i Bruxelles – her fortæller lederen af forskningsstøtteenheden om, hvorfor det nytter at tage personalet med på uddannelsesforløb så langt væk hjemmefra.

Fra venstre: Lina Christensen, CDEU, Pernille von Lillienskjold, AU, og Rikke Edsjö, CDEU

Pernille von Lillienskjold er leder af Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet. Det er den enhed, der, som navnet antyder, blandt andet bistår forskerne i at udforme ansøgninger om ekstern forskningsfinansiering – herunder støtte fra EU’s Horizon 2020-program.

Det kan kun lykkes, hvis medarbejderne er helt opdaterede på, hvad der sker i EU og på, hvad der skal fokuseres på i ansøgningerne for at opnå midler – og det er grunden til, at Forskningsstøtteenheden på Pernille von Lillienskjolds initiativ netop har været på uddannelsesdag i Bruxelles, hvor emnet var Gender.

’Svært at lave kvalificerede uddannelsesforløb i Danmark’

– Grunden til, at jeg tog initiativ til, at vi skulle lave sådan nogle seancer her – det her er jo nummer tre, da vi sidste år også havde et om data management og et om impact – det er jo, at jeg som leder af Forskningsstøtteenheden oplever, at det faktisk er svært at lave sådan nogle kvalificerede uddannelsesforløb hjemme i Danmark, siger Pernille von Lillienskjold og fortsætter:

– Derfor ville jeg gerne have, at vi fik lavet et setup, hvor mine medarbejdere, der arbejder med EU, fik mulighed for at komme til Bruxelles, fordi det er meget godt at se stedet, når man sidder og arbejder med EU, og samtidig også fik lejlighed til at høre Kommissionen tæt på.

Mulighed for at stille de dumme spørgsmål

Der var både folk fra AU’s Forskningsstøtteenhed, fra øvrige danske universiteter og fra en række europæiske universiteter med, og alle var de enige om, at det med nærheden til EU-Kommissionen var vigtigt:
– Alle de medvirkende synes jo, at det er et super arrangement, for vi kommer jo så tæt på Kommissionen. Netop fordi det er så lille et forum, så er det meget lettere at få den der interaktion, som man slet ikke kan få til de helt store konferencer. Dermed får man mulighed for at kunne stille de lidt dumme spørgsmål, så man kan blive klogere, fortæller Pernille von Lillienskjold.

Netværk er også en vigtig del

Desuden er dagen en god mulighed for at bygge nye netværk op:

– Det setup, vi har lavet, er, at halvdelen af pladserne er AU’s, og de andre har vi budt ud til de øvrige, danske universiteter i håb om, at de måske så inviterer os til noget, når de holder et interessant arrangement. Hvis vi så ikke kan fylde pladserne op med danske universiteter, så har vi så budt pladserne ud i en større kreds, og denne gang havde vi inviteret forskningsstøtteenhederne fra Guild-universiteterne, som AU jo er en del af, og på den måde så får vi jo også netværket. Så sådan en uddannelsesdag tjener flere formål på den måde.

Overvejer endnu en uddannelsesdag

Pernille von Lillienskjold overvejer i øjeblikket sammen med CDEU, om der skal laves endnu en uddannelsesdag, som skal handle om etik.  For, som hun siger:

– Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de her forløb bliver sådan lidt ongoing – nu kommer Horizon Europe (EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation, red.) jo snart, og så kunne man måske holde noget med en lidt bredere tilgang. Det må vi se.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet