God historie

AU TECH i Bruxelles: Timing betyder alt - også ift. EU’s rammeprogram for forskning og innovation

24. oktober 2023

Med dekan Eskild Holm Nielsen i spidsen har ledelsen for AU TECH, Aarhus Universitets tekniske fakultet, netop været i Bruxelles. Det to dage lange besøg har budt på en intensiv møderække med kernepersoner og -institutioner i EU. Fokus for møderækken har været både at sikre en dybere forståelse af retningen for Horizon Europe’s sidste periode samt at yde indvirkning på EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation, FP10. Sidstnævnte er Europa-Kommissionen stille, men sikkert i gang med at forberede, og den klare forventning i Bruxelles er, at forhandlingerne frem mod FP10 vil blive mere politiske, end det er set med tidligere rammeprogrammer. Dette har betydet, at fakultetsledelsens program for Bruxelles-besøget både har været programteknisk og politisk tungt.

Fakultetsledelsen for AU TECH på besøg hos The Guild of Research-Intensive Universities i Bruxelles

Vil udnytte potentialer i Horizon Europe endnu bedre 

AU TECH er en meget stærk motor for EU-hjemtag på Aarhus Universitet (AU), og fakultetet gør det særligt godt i forhold til store, strategiske samarbejdsprojekter. AU TECH har dog ambitioner om at stå stærkt i alle dele af Horizon Europe-programmet, hvilket betyder, at man yderligere vil styrke sin deltagelse i søjle II’s samarbejdsprojekter – herunder missioner og partnerskaber – samt lave flere tiltag for at udnytte potentialer i søjle I og søjle III endnu bedre.

Politisk orienterede møder sat op mhp. at påvirke kommende rammeprogram

Disse tekniske dele af programmet var således alle inkluderet i besøget, ligesom en række politisk orienterede møder, herunder flere i Europa-Parlamentet og i Europa-Kommissionen, var sat op med henblik på at påvirke det kommende rammeprogram, FP10, så AU TECH’s portefølje fortsat vil kunne nyde godt af et højt EU-hjemtag.

’Vi bliver nødt til at melde os tidligt under fanerne’

Dekan for AU TECH, Eskild Holm Nielsen, uddyber:

– Hvis vi som dansk forskningsinstitution vil have mest muligt ud af det internationale, forskningsmæssige potentiale i efterfølgeren til Horizon Europe, bliver vi nødt til at melde os tidligt under fanerne. Der er mange gode kræfter, der arbejder for, at Danmark har en større stemme i forhold til det forskningspolitiske og programmæssige niveau i EU, og AU TECH har med denne tur meldt sig aktivt på banen.

Mulighedsfeltet udvikler sig hele tiden 

Horizon Europe er konstant under udvikling, og rammeprogrammet bliver løbende – mere eller mindre planlagt – genstand for politiske ambitioner i EU.  Besøget forsøgte dermed også at indfange Horizon som den levende størrelse, programmet er. Således var der fokus på f.eks. chip-området, som EU ønsker at styrke markant, og som AU TECH har meget stærke kompetencer inden for.

Desuden var der fokus på at styrke nærheden til de britiske forskningsinstitutioner, der pr. 1. januar er genassocierede til Horizon Europe og dermed på ny kan deltage i programmet på stort set samme vilkår som EU’s medlemslande. Nærheden til Storbritannien er væsentlig, da landet tidligere har været den absolutte topperformer i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation.

’Turen har øget vores impact som politisk aktør i Bruxelles’

Eskild Holm Nielsen fortæller om udbyttet af turen:

– AU TECH deltager allerede i mange Horizon Europe projekter, men vi er ambitiøse og vil gøre det endnu bedre. Denne tur hjælper os med at sætte lys på både eksisterende og kommende muligheder, så vi er glade for at tage fra Bruxelles med masser af hjemmearbejde. Turen har desuden også øget vores impact som politisk aktør i Bruxelles, og det ser jeg som et væsentligt resultat. Der er ingen tvivl om, at forskningsmidler både her og hjemme bliver missionsorienterede, og derfor har vi brug for at være i løbende dialog med det politiske niveau, lyder det således som afslutning fra Eskild Holm Nielsen.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling