Ansøgningsrunder

Bæredygtig støtte til dit sundhedsprojekt: Lær om mulighederne i Green Deal

29. september 2020

Er du sundhedsaktør i Region Midtjylland, og har du interesse for den grønne omstilling? Vil du gerne sikre bæredygtig projektstøtte til gavn for sundhedsområdet?  Så få et overblik over de sundhedsrelevante indkaldelser, som ligger under Green Deal, i artiklen her.

Hvad er Green Deal?

Europa-Kommissionen har med sin Green Deal lagt en særdeles ambitiøs plan for klimaområdet. Green Deal har således til formål at gøre EU’s økonomi mere bæredygtig ved at ændre klima- og miljøudfordringer til muligheder, ved at gøre hele Europa CO2-neutralt inden 2050 og ved at lade økonomisk vækst være uafhængig af ressourceforbrug.

Hvorfor er Green Deal relevant for sundhedsområdet?

Green Deal indeholder netop emner, som beskæftiger sig med miljømæssige sundhedsudfordringer, der blandt andet handler om klima, luft og kemikalier, hvor mindre forurening på områderne kan hjælpe med bedre sundhedsbeskyttelse for alle. Dertil er der også indkaldelser, som understøtter forandringer inden for økonomi, adfærd og sociale forhold, som har til formål at sikre et mere klimavenligt og bæredygtigt EU på sigt.

Green Deal indkaldelserne er opdelt i fire forskellige kategorier, hvor punkt tre: ”Building a low-carbonclimate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal” indeholder områder, som er relevante inden for sundhed.

Her kan der findes støtte til projekter, som beskæftiger sig med områderne:

Område 4 - Energi- og ressourceeffektive bygninger

Her kan der udbydes projektstøtte til at bygge eller renovere hospitaler, så de bliver grønnere, samt til at skabe et sundere miljø med en forbedret luftkvalitet. Det forventede budget pr. projekttilbud er 10-20 mio.

Link til indkaldelsen

Område 5 - Bæredygtighed og bevægelighed

Her udbydes projektstøtte til grønne lufthavne og havne med høje kriterier for folkesundhed. Fokus skal være på at nedsætte støj og luftforurening, men hvor det også kan være muligt at inddrage løsninger til sikring mod pandemier. Det forventede budget pr. projekttilbud ligger mellem 15 og 25 mio.

Link til indkaldelsen

Område 6 - Farm to Fork

Her ydes projektstøtte til at sikre bæredygtig, sund kost fra land, ferskvand og hav for alle EU-borgere, inklusiv udsatte og sårbare befolkningsgrupper. Det forventede budget pr. projekttilbud er på mellem 6 og 12 mio.

Link til indkaldelsen

Område 7 - Biodiversitet og økosystemtjenester

Her kan der udbydes projektstøtte til løsninger for at forbedre iltkilder, forbedring af sundhed og trivsel, vandopbevaring, rensning af luftog fødevarer.  Det forventede budget pr. projekttilbud er på mellem 16 og 25 mio.

Link til indkaldelse

Område 9 – Styrke vores viden og European Green Deal

Her udbydes støtte til projekter, som undersøger infrastrukturer til måling af luftforurenende stoffer for at forbedre studier af nanopartiklers potentielle sundhedsskade på bybefolkninger. Det forventede budget pr. projekttilbud er op til 8 mio.

Link til indkaldelse

Område 10 - Aktivere borgerne i overgangen til et klimaneutralt, bæredygtigt Europa

Her kan der udbydes projektstøtte f.eks. til samfundsanalyser og observationer af udsatte, sociale gruppers miljømæssige vaner. Her kan det undersøges, hvad der er vigtigt for at ændre disse gruppers brug af materialer, herunder genbrug af materialer og deres madvaner. Det forventede budget pr. projekttilbud er mellem 2 og 5 mio.

Link til indkaldelse

Spørg os endelig om hjælp

Sidder du som sundhedsaktør og synes, at ovenstående Green Deal-calls kunne være spændende at dykke ned i, så er du altid velkommen til at spørge vores sundhedskonsulent Xenia Ramirez Lauritsen til råds. Du finder hendes kontaktinformation under artiklen her.

Deadline

Ønsker du at ansøge om midler inden for et af de ovenstående calls, så er der deadline for indsendelse af ansøgning den 26. januar 2021 kl. 17.00.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Xenia Ramirez Lauritsen
EU-specialkonsulent
Sundhed