God historie

Bedre ernæring – og meget mindre mad i skraldespanden

4. juli 2018

Bredt samarbejde mellem blandt andre Aarhus Universitet, Region Midtjylland og en række andre instanser skal gerne lede til målrettet forskning og nye fødevarer, der kan sikre bedre patienternæring og samtidig formindske madspild på hospitaler.

Region Midtjylland har fødevarer som en af sine styrkepositioner, og indgår derfor i et partnerskab med andre regioner, der har samme prioritet, nemlig hollandske Regio Food Valley, svenske Øster Gotland og Vestfinland. Partnerskabet kaldes S3P og falder under den såkaldte Agri-food Smart Specialisation Strategy-platform, der er skabt af EU-Kommissionen, og som har til formål at skabe interregionale innovative løsninger og forretningsmodeller inden for fødevaresektoren og relaterede områder.

Ansøger om 30.000 euro

Nu har EU stillet en unik mulighed til rådighed, som muliggør en første, fælles aktivitet for partnerskabet i krydsfeltet mellem fødevarer og sundhedssektoren. Region Midtjylland, de øvrige S3P-partnere og Aarhus Universitet har således ansøgt EU om 30.000 euro til at afholde en konference om centrale problemstillinger i krydsfeltet fødevarer/sundhed.

Mål: Bedre fødevarer, der understøtter udsatte borgere og patienter

Konferencen skal samle en række forskellige aktører, som alle byder ind med noget forskelligt i forhold til, hvordan forskning og innovation kan understøtte centrale problemstillinger i forhold til hensigtsmæssig patienternæring. På konferencen forventes der således deltagelse af både private og offentlige aktører, universiteter, NGO’er, virksomheder og patientorganisationer. Det er ligeledes håbet, at konferencen kan fungere som en platform til at skyde et bredere fødevare/sundhedssamarbejde i gang. På sigt skulle dette gerne lede til mere fokus på området, innovative løsninger, nye forretningsmuligheder og også en bedre behandling af patienter og borgere såvel på hospitalerne som ude i plejesektoren.

Region Midtjylland: Nye samarbejder giver nye idéer

Camilla Sti Andersen, der er udviklingskonsulent ved Regional Udvikling under Region Midtjylland, forklarer:

– Når det gælder fødevarer til sundhedsområdet, så har Region Midtjylland en klar interesse i at gå ind i et tættere samarbejde med andre aktører og regioner. Derved kan vi lære af de andre, ligesom de kan lære af os, og med de nye samarbejdsformer opstår nye idéer, som vi forhåbentligt kan realisere til gavn for vores borgere i kommunerne og patienterne på hospitalerne.

Forskning skal klarlægge, om måltid er optimalt sammensat

Også Aarhus Universitet (AU) ser klare fordele ved samarbejdet:

– Vi er gået med i det her, fordi forskning er så vigtig i denne sammenhæng. Skal man skrue op eller ned for proteinerne i et måltid for at undgå fejlernæring? Skal måltidet være en anden temperatur, for at patienterne nyder det frem for at lade det ende i skraldespanden? Det kan vi vores forskere på AU være med til at klarlægge, og forhåbentlig kan vi på den måde sammen med de øvrige parter være med til at løfte opgaven, forklarer Tove Enggrob, der er chefkonsulent i SCIENCE AND TECHNOLOGY´s Fakultetssekretariat.

Endelig tidsfrist: 20. juli

Parterne har haft indsendt en såkaldt ’Expression of Interest’ til EU-Kommissionen, som netop har inviteret partnerskabet til at skrive en egentlig ansøgning i forhold til afholdelse af konferencen. Tidsfristen herfor er den 20. juli, så vi krydser alle fingre for, at ansøgningen kommer gennem nåleøjet, og at partnerskabet får de 30.000 euro til arrangementet, der skal være første skridt i et forhåbentligt frugtbart samarbejde på tværs af grænser og sektorer – alt sammen med det formål at give bedre patientpleje, nedskære hospitalernes madspild og finde innovative løsninger på området.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet