Gode historier

Bedre udnyttelse af bølgeenergi har stort europæisk potentiale

16. december 2011

Det lille vestjyske firma DEXAWAVE deltager i et europæisk projekt med stort potentiale. I samarbejde med europæiske virksomheder og forskere er målet med projektet AGUAGEN at udvikle et system så udnyttelsen af bølgeenergi kan stabiliseres og effektiviseres.

Grøn og vedvarende energi er på den politiske dagsorden både i Danmark og i resten af Europa. Derfor er interessen for bølgeenergi også stor. Men udfordringen er at omdanne bølgeenergi til elektricitet på en effektiv måde – i dag går der for meget energi tabt i den proces. Virksomheden DEXAWAVE, som ligger i Holstebro, har sammen med europæiske partnere fået støtte fra EU-programmet Research for the benefit of SMEs til projektet AQUAGEN, som skal søge efter en løsning på denne udfordring.

Overordnet vil projektet udvikle et såkaldt power take-off (PTO) system til havenergi anlæg. Dette kræver ny videnskabelig viden og udvikling af en række tekniske komponenter, som partnerne i projektet samarbejder om.

Målet er at øge efficiensen med omkring 33 %, mens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ønskes reduceret med 25 % sammenlignet med nuværende løsninger.

Partnere:

BHR Group, DEXAWAVE, CHECKMATE Group, Norsistemas, Sistemas Informáticos de Gestão Lda., University of Minho og National Technical University of Greece

Samlet budget:

2.42 mio. euro

Støttebeløb:

1. 74 mio. euro

Varighed:

1.1.2011 – 31.12.2013

Ansøgningsprocessen blev startet op gennem Central Denmark EU Office systematiserede proces ved navn iFacilitator, som hjælper virksomheder over de første barrierer på vejen mod en ansøgning om støtte fra EU.

Læs mere:

Du kan læse mere på BHR Groups hjemmeside