God historie

Bestyrelsen for CDEU på seminar i Bruxelles

29. november 2018

Hvordan kan CDEU’s bestyrelse bedst bidrage til CDEU’s arbejde og derved sikre, at udbyttet af arbejdet maksimeres for alle parter? Det var det helt store tema bag bestyrelsens to dage lange seminar i Bruxelles, der løb af stablen i sidste uge. 

Bestyrelsen for CDEU sammen med vores direktør, Lars Holte Nielsen (nr. to fra højre)

Det var en morgenfrisk bestyrelse, der onsdag den 22. november kl. 06.45 tog flyet fra Billund mod Bruxelles. Forude ventede to intense dage spækket med relevante diskussioner om EU-arbejdet.

Internt og eksternt spor

Bestyrelsesseminaret blev afviklet i to spor, nemlig et internt og et eksternt. Det interne spor indledte besøget onsdag med en orientering fra hvert af CDEU’s faglige teams om status og udviklingsperspektiver for de respektive faglige områder, og her bidrog bestyrelsen med kvalificerede input og forslag til, hvordan arbejdet kunne bredes ud i fremtiden.

Det andet spor var det eksterne, hvor bestyrelsen fik en eksklusiv opdatering på EU-samarbejdet og de udfordringer, som ligger forude, samt inspiration fra bl.a. Skotlands EU-kontor og Den Danske EU-Repræsentation til arbejdet med CDEU.

Seminar styrker netværk og forbindelser – og kan lede til mere EU-støtte

Spørger man formand for bestyrelsen, Jens Meilvang, der er formand for Norddjurs Kommunes miljø-og teknikudvalg, er der kun gode grunde til at afholde sådan et bestyrelsesseminar:

– Når vi som bestyrelse tager til Bruxelles på denne måde, så styrker vi netværk og forbindelser og kan blandt andet sætte fokus på, hvordan rammerne for de midtjyske virksomheder kan styrkes i et europæisk perspektiv. Vi har på turen kunnet gå et skridt dybere ind i diskussionerne med vores EU-kontor, og dermed får kontoret nogle konkrete indspark til, hvordan de kan hjælpe blandt andre os som kommuner bedst muligt. Det vil så komme os til gode i fremtiden, hvor kontoret kan hjælpe os med f.eks. at søge EU-støtte til erhvervsprojekter på et meget mere kvalificeret grundlag end før, fortæller han.

Nye relationer leder til nye muligheder

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, taler for bestyrelse og medarbejdere

Norddjurs Kommunes kommunaldirektør Christian Bertelsen deltog i seminaret som repræsentant for kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland. Han fremhæver EU-kontorets betydning, når det handler om at forankre midtjyske interesser i Europa, blandt andet set i lyset af forandringerne i erhvervsfremme i Danmark og dannelsen af 7 erhvervshuse.

– CDEU arbejder for den midtjyske regions virksomheder og interesser og giver os en fælles ramme og indgang. Det har virksomhederne gavn af, og det er godt for kommunernes indbyrdes relationer. Seminaret og bestyrelsens drøftelser af, i hvilken strategisk retning kontoret fremover skal arbejde, har styrket og udviklet forbindelsen mellem CDEU og de midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College.

På seminaret deltog:

o Jens Meilvang (formand), Norddjurs Kommune
o Peder Udengaard, Aarhus Kommune
o Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Kommune
o Susanne Buch (næstformand), Region Midtjylland
o Jørgen Nørby, Region Midtjylland
o Ole Steen Nielsen, Aarhus Universitet
o Frans Skovholm (Vækstforum), DAHL Advokater
o Harald Mikkelsen, Vækstforum, VIA University College
o Christian Bertelsen (observatør fra kommunaldirektørnetværket), Norddjurs Kommune
o Henrik Jensen (observatør fra Region Midtjyllands administration), Region Midtjylland

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Anita Holten Carlson
Kommunikationskonsulent