God historie

Bestyrelses- og ledergruppen for Lemvig Vand i Bruxelles: Vil inspirere andre til EU-arbejde

30. juni 2023

Lemvig Vand har i årevis arbejdet dedikeret med EU for at skabe løsninger på de udfordringer, som vandforsyningen står med. For to uger siden drog forsyningsselskabets samlede bestyrelse og ledelse så afsted på studietur til Bruxelles, og det var med det sigte at give alle – såvel bestyrelse som ledelse – en fælles forståelse og ramme at arbejde ud fra, når der skal prioriteres ressourcer til EU-arbejdet i det daglige. Direktør Lars Holmegaard og bestyrelsesformand Steffen Husted Damsgaard, der i øvrigt også er bestyrelsesformand for CDEU’s bestyrelse, håber på, at turen kan tjene som inspiration for andre, der måske også kunne have gavn af at se mod EU.

Bestyrelses- og ledergruppen for Lemvig Vand foran CDEU sammen med CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen

Vi kan ikke som vandforsyning bare sidde og vente på, at der er nogle andre, der finder på nogle løsninger på et tidspunkt – Steffen Husted Damsgaard, bestyrelsesformand for Lemvig Vand

Lemvig Vand er ikke nødvendigvis et af de største selskaber af sin art – forsyningsselskabet står for den daglige vandforsyning for lidt under 20.000 mennesker – men når det kommer til ambitioner for at arbejde med EU, er selskabet med helt fremme. Og forklaringen? Den skal findes i de udfordringer, der presser sig på:

  • Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal vænne os til en masse andre typer vand, end vi har været vant til, som for eksempel hyppigere stormflodssituationer og højt grundvand. Her er det, at vi kan bruge EU-projekter til at få nogle løsninger på de problemstillinger, der melder sig, for vi kan ikke som vandforsyning bare sidde og vente på, at der er nogle andre, der finder på nogle løsninger på et tidspunkt, forklarer bestyrelsesformand Steffen Husted Damsgaard.

Vores idé med turen er, at vores bestyrelse får viden om, hvor meget EU og Midtjyllands EU-kontor egentlig kan flytte for os lokalt. Vi har jo fået rigtig mange midler fra EU gennem CDEU’s hjælp – Lars Holmegaard, direktør for Lemvig Vand

Lars Holmegaard (t.v.) og Steffen Husted Damsgaard under besøget hos CDEU

Rørene kan slet ikke følge med mængden af regnvand 

Steffen Husted Damsgaards pointe bliver bakket op af direktør for Lemvig Vand, Lars Holmegaard:

  • For bare 30 år siden, der regnede vi med 130 liter vand i sekundet per hektar, når det regnede. I dag er det tal fordoblet til 260 liter. Og hvis man så forestiller sig, at gennemsnitsalderen på de rør, vi har, de er over 40 år, så kan man jo se, at de slet ikke kan flytte det vand, de skal. Så hvis vi skulle grave dem op og lægge meget større rør, så ville det blive dyrt. Derfor er det oplagt for os at se på, hvordan vi kan bruge EU-projekter til at skabe nogle nye løsninger i stedet.

Studietur skal give indblik i, hvordan EU kan understøtte lokale løsninger 

Netop derfor er Lars Holmegaard taget med sin bestyrelse og resten af ledelsen på studietur til Belgien. Programmet er tilrettelagt af CDEU og har til formål at dykke ned i, hvordan forsyningsselskabet bedst kan bruge EU-arbejdet til at understøtte nye løsninger derhjemme.

  • Vores idé med turen er, at vores bestyrelse får viden om, hvor meget EU og Midtjyllands EU-kontor egentlig kan flytte for os lokalt. Vi har jo fået rigtig mange midler fra EU gennem CDEU’s hjælp, lyder det fra direktør Lars Holmegaard.

Gennem CDEU har vi fået viden om, at EU netop nu ser mod naturbaserede løsninger, der typisk kan være både billigere og bedre end traditionelle, teknologiske rørløsninger, og det gør det meget interessant for os også at se i den retning – Lars Holmegaard, direktør for Lemvig Vand

Naturbaserede løsninger i Leuven

Studieturen gik til først Leuven, siden Bruxelles. Leuven var et oplagt sted for gruppen at besøge, idet de har haft succes med at anvende såkaldt naturbaserede løsninger til at håndtere vand, inden det kommer over i spildevandsforsyningen. Lars Holmegaard forklarer de naturbaserede løsninger således:

  • Naturbaserede løsninger bruger naturens egne virkemidler: I stedet for at flytte vandet i rør kan man bruge naturen, hvor man for eksempel kan overrisle et område. Gennem CDEU har vi fået viden om, at EU netop nu ser mod naturbaserede løsninger, der typisk kan være både billigere og bedre end traditionelle, teknologiske rørløsninger, og det gør det meget interessant for os også at se i den retning.

I dybden med EU-stoffet i Bruxelles

Besøgets andendag blev brugt i Bruxelles, hvor gruppen kom i dybden med EU-stoffet: I Bruxelles var der således fokus på at give bestyrelsen og ledelsen et indblik i, hvordan EU-systemet fungerer og hvordan en EU-parlamentariker arbejder, ligesom CDEU’s grønne team gav en grundig introduktion til, hvilke programmer, der kører lige nu, og som der kan søges støtte til løsninger i.

Turen giver os en fælles ramme at arbejde ud fra fremadrettet. Den er rigtig vigtig for, når vi skal sidde derhjemme i Lemvig Vand og prioritere, hvad det er for nogle retninger, vi vil gå i, men også når vi skal sikre, at vi har ressourcer til at indgå i de her EU-samarbejder, netværk og projekter – Steffen Husted Damsgaard, bestyrelsesformand for Lemvig Vand

Giver en fælles ramme at arbejde ud fra 

Gruppen fra Lemvig Vand i CDEU’s mødelokale

At informationen blev givet til den samlede gruppe, var helt centralt:

  • Det vigtige for os er at være her både bestyrelse og ledelse, for turen giver os en fælles ramme at arbejde ud fra fremadrettet. Den er rigtig vigtig for, når vi skal sidde derhjemme i Lemvig Vand og prioritere, hvad det er for nogle retninger, vi vil gå i, men også når vi skal sikre, at vi har ressourcer til at indgå i de her EU-samarbejder, netværk og projekter, for det kræver jo også noget. Så nu har vi denne fælles platform, og jeg håber, at vi også har fået sat et aftryk her af, at vi vil det her med at fortsætte udviklingsvejen, lyder det fra bestyrelsesformand Steffen Husted Damsgaard.

Opfordrer andre til også at kigge mod EU-kontoret

Som skrevet øverst er Steffen Husted Damsgaard også formand for CDEU’s egen bestyrelse, og han har i lang tid kunnet se fordelen i at lade hele Lemvig Vands bestyrelse tage turen til Bruxelles for med egne øjne at opleve det arbejde, som EU-kontoret står bag. Samtidig sender han en meget stor opfordring til andre selskaber om at tage en lignende tur:

  • Der er så mange EU-dagsordener, som kører, og derfor er den viden, som CDEU ligger inde med, også så vigtig. Jeg håber, at vi med vores tur herned kan inspirere andre organiseringer end bare lige kommunale forvaltninger og måske delegationer fra regionens uddannelsessteder til at kigge i retning af CDEU. Kontoret spænder man jo meget bredt i forhold til at kunne indfri de ønsker og behov, der er hos både region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og hos virksomheder i Midtjylland, og vi føler virkelig, at vi er klædt bedre på, når vi skal sigte i forhold til at finde nye samarbejder og løsninger på vores problemstillinger fremadrettet, afslutter Steffen Husted Damsgaard.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling