Direktørens klumme

Betydningen af de nye Horizon Europe-arbejdsprogrammer

30. juni 2021

I midten af juni blev arbejdsprogrammerne 2021-2022 for EU’s store rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, langt om længe lanceret. En rød tråd gennem alle indkaldelserne er impact og nærheden til praksis, og her fortæller vores direktør Lars Holte Nielsen om, hvorfor dét er rigtig gode nyheder for Midtjylland.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Alene for de første to år af Horizon Europe’s programperiode indeholder arbejdsprogrammerne indkaldelser for ca. 110 milliarder kroner. Indkaldelserne er møntet på et væld af forskellige områder såsom forskermobilitet, klimatilpasning og Covid 19, men uanset emnet, så er den røde tråd hele vejen igennem det store fokus på impact.

Ambitionsniveauet er sat højt, og forventningen er, som den altid er for Horizon-programmerne, ’beyond state of the art’, så Europa kan nå sine politiske mål om f.eks klimaneutralitet og digital suverænitet.

Nærheden til borgerne bliver kun vigtigere

I Horizon Europe’s søjle II, hvor de store, tværfaglige samarbejdsprojekter skal udvikles, ser vi både i de traditionelle indkaldelser, i Horizon Europes partnerskaber og de fremtidige missioner, at nærheden til brugere, borgere og dermed praksis i og på tværs af temaer kun bliver vigtigere og vigtigere.

Med Horizons øgede fokus på impact ser vi øgede muligheder i programmet for en lang række af midtjyske aktører såsom kommuner, region og højere læreanstalter.

Midtjylland: Gode til tidligt at indtænke praksis

At kunne få de bedste idéer, lave forskning i verdensklasse og innovere på højt plan var allerede højt prioriterede områder i EU-regi – men med sit nye arbejdsprogram for Horizon Europe satser unionen tydeligt på at få flere talenter i spil i Europa og på at få endnu flere af alle de gode idéer ud at virke i praksis.

Det er rigtig gode nyheder for Midtjylland, der med hele sit økosystem, ofte centreret omkring Aarhus Universitet qua deres tyngde i Horizon Europe, er gode til at indtænke praksis på et tidligt stadie. Dermed kan de gode løsninger også komme ud at virke bedst muligt i samfundet. Med Horizons øgede fokus på impact ser vi derfor også øgede muligheder i programmet for en lang række af aktører såsom kommuner, region og øvrige højere læreanstalter som eksempelvis VIA University College.

Vores stærke fokus på digitale platforme er et højt skattet værktøj, der tillader os at nå ud til en væsentligt større kreds af aktører, end vi kunne før.

Kendskab til midtjyske prioriteter

Men en ting er at kende programmets indhold. Skal vi lykkes med at finde det optimale samspil mellem midtjyske ambitioner og EU-muligheder, så kræver det selvfølgelig også, at vi kender til de midtjyske prioriteringer, opgaver og udfordringer ude i såvel kommuner, region som på højere læreanstalter. Her er vores stærke fokus på digitale platforme et højt skattet værktøj, der tillader os at nå ud til en væsentligt større kreds af aktører, end vi kunne før.

Vi glæder os til at løfte mulighederne med jer

Med vores stærke, midtjyske tradition for nærhed til praksis og et naturligt fokus på at have borgeren, brugeren, patient og kunden i fokus, så glæder vi os på CDEU til i tæt samarbejde med vores mange aktører at løfte de fantastiske muligheder, som denne programperiode bringer med sig.

Vi tager fat på arbejdet igen straks efter ferien – kan I alle have en rigtig dejlig sommer indtil da.

De bedste hilsner,

Lars Holte Nielsen

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør