Gode historier

BISTAD har fået 33 henvendelser på sin partnersøgning

7. december 2016

CDEU har hjulpet BISTAD, en social-økonomisk virksomhed i Aarhus, med at finde partnere til deres projekt om urban farming og integration af flygtninge og unge. På vegne af BISTAD udsendte CDEU en partnersøgning gennem sit netværk i Bruxelles, og det har givet pote! Indtil videre har 33 potentielle partnere henvendt sig på partnersøgningen, og der er stadig lidt under to uger til deadline for interessetilkendegivelse.

Hvem har henvendt sig?

BISTAD har fået henvendelser fra andre biavlere i England og Belgien, som også arbejder med bier og socialt udsatte borgere. Forskellige konsulentfirmaer fra Spanien, Italien og Cypern, som tilbyder efteruddannelsestilbud, har også henvendt sig, fordi de kan bringe nye læringsmetoder ind i projektet. Tre universiteter fra Grækenland vil gerne hjælpe med kvalificering af projektet. Et par Lifelong Learning Institutter fra Tyrkiet har meldt sig på banen, og en svensk kommune har vist sin interesse, særligt i forhold til arbejdet med flygtninge.

Henvendelserne kommer, fordi CDEU’s netværk af regionskontorer i Bruxelles har formidlet partnersøgningen i deres nationale, regionale og lokale netværk. Fx har kontoret Southern England Local Partners gjort opmærksom på, at de sender partnersøgning ud via deres nyhedsbrev, og regionskontoret Greater Poland har ringet og spurgt om flere detaljer i forbindelse med deres kommende udsendelse af partnersøgningen.

Hvordan går partnerne i dialog med hinanden?

Med så mange henvendelser har BISTAD valgt at have en åben dialog om, hvordan projektet kan udvikles og specificeres i forhold til de kompetencer og metoder, som hver partner byder ind med. CDEU har her hjulpet med at sætte en systematik op, så det bliver de helt rigtige partnere, BISTAD vælger til deres projekt, og når partnerne skal mødes engang i begyndelsen af det nye år, kommer det også til at ske med bistand fra CDEU. Vi lægger mødelokaler til og skaber en ramme, så BISTAD kan fokusere på dialogen med partnerne og om projektet.

Hvad handler projektet om?

Projekt hedder `Social inclusion through urban farming in multicultural cities´, og det vil bruge urban farming som et instrument til integration af flygtninge, immigranter og unge i samfundet og som en overgang til arbejdsmarkedet. Ved at arbejde med marginaliserede grupper vil projektet skabe meningsfulde og værdiskabende fællesskaber i multikulturelle byer.

Målsætningen er at selvstændiggøre disse grupper personligt og socialt, så de får succesoplevelser, som de kan bruge fremadrettet. Projektet er samtidigt en måde til at vise og promovere urban farming og miljørigtig bæredygtighed i europæiske byer.

Hvem er BISTAD?

BISTAD er en social-økonomisk virksomhed, som laver lokal og smagfuld honning. På BISTAD arbejder ansatte, skånejobbere og frivillige side om side med at passe bier og producere, pakke og markedsføre honning. De giver marginaliserede grupper en mulighed for at deltage aktivt i samfundet. De har flere bistader rundt om i byen, som de ser til.

BISTAD blev startet ud fra ideen om at kombinere socialt arbejde med biavl, og dermed slå to fluer med ét smæk: At gøre noget godt for mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet, og gøre noget godt for honningbien, som verden over har været i heftig tilbagegang pga. pesticider og sygdomme.

Mere information

For spørgsmål eller yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.