Aktuelt

Bliv medlem af nyt EU-forum, der sætter opkvalificering og efter-videreuddannelse i fokus

18. november 2020

Europa-Kommissionen stræber efter, at efter-videreuddannelse og opkvalificeringsforløb skal være tilgængelige for alle. Den 10. november blev Pagten for Færdigheder således lanceret, og den understøtter opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken. Samtidig understreger den, hvor essentielle færdigheder er, både når det gælder en retfærdig og robust genopretning efter COVID-19, men også når det handler om den grønne og digitale overgang. Læs nærmere om pagten og medlemskab heraf herunder.

Det er Europa-Kommissionen, der har lanceret Pagten for Færdigheder, hvilket blev gjort under European Vocational Skills Week 2020. Kommissionen understreger dermed fremtidens behov for en kvalificeret arbejdsstyrke, der er rustet med nye færdigheder.

Virksomheder: Manglende færdigheder har forhindret yderligere investeringer

Der er et behov for at tage opkvalificering, efter-videreuddannelse og omskoling alvorligt: 70 % af europæiske virksomheder udtrykker, at manglende færdigheder har forhindret yderligere investeringer. En fjerdedel af de europæiske små og mellemstore virksomheder melder samtidig, at de oplever store udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Kommissionen: Vil samle alle om den fælles mission

Trods de alvorlige tal er der langtfra nok europæere, der har adgang til eller som deltager i kompetenceløftende aktiviteter. Ambitionen er, at i 2025 skal halvdelen af alle voksne være engageret i læringsaktiviteter min. 1 gang om året . Med Pagten ønsker Europa-Kommissionen at samle alle om en fælles mission for at sikre, at efter-videreuddannelse og opkvalificeringsforløb er tilgængelige for alle. Ved at blive medlem af Pagten underskriver man således også chartret om at arbejde for denne mission.

Hvem er Pagten målrettet?

Pagten for Færdigheder er målrettet virksomheder, arbejdstagere, nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, tværsektorielle og sektorielle organisationer, uddannelsesudbydere, handelskamre og arbejdsformidlingstjenester.

En hub for netværk, viden og vejledning

Alle medlemmer af Pagten vil samarbejde for at løfte nuværende og kommende generationers kompetenceniveau. Pagten er opdelt i tre spor:

  1. Netværkshub, hvor medlemmer kan engagere sig via udveksling og vidensdeling med andre pagtmedlemmer. Det er også en forbindelse mellem eksisterende EU-værktøjer, f.eks. Europass, Skills Panorama, EURES og det europæiske netværk af offentlige beskæftigelsetjenester.
  2. Videnshub, hvor der afholdes webinarer, seminarer og workshops. Endvidere får man tilgang til opdateringer på EU-politikker og værktøjer samt information om projekter og best practices.
  3. Vejledninghub, hvor man får information om EU-finansiering og om, hvordan man kan identificere finansieringsmuligheder, ligesom der faciliteres udveksling mellem pagtmedlemmer og nationale/regionale myndigheder.

Fire grundprincipper for medlemskab

Pagten er åben, når man bliver medlem, skal man tilslutte sig dets fire grundprincipper:

  1. Fremme af en kultur for livslang læring for alle
  2. Opbygning af stærke kvalifikationspartnerskaber
  3. Overvågning af udbud / efterspørgsel af færdigheder, samt forudse færdighedsbehov
  4. Arbejde mod diskrimination, og for ligestilling mellem kønnene og lige muligheder.

Læs nærmere og bliv medlem

Tilslut dig pagten her, og læs nærmere på hjemmesiden her. Du har også altid mulighed for at stille dine spørgsmål direkte til vores uddannelsesteam – du finder deres kontaktinfo under artiklen her.

Se lanceringen

På linket her kan du se lanceringen af Pagten for Færdigheder under European Vocational Skills Week 2020 – du skal blot registrere dig på siden først.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst