God historie

Brasiliansk sundhedsdelegation i Midtjylland for at hente inspiration til digitalisering

14. september 2022

I forrige uge var en større delegation fra det brasilianske sundheds- og dataministerium taget til Danmark for at studere digitale løsninger inden for sundhedssektoren. Besøget var et led i Udenrigsministeriets og Sundhedsdatastyrelsens samarbejde med de brasilianske myndigheder om digitalisering og styrkelse af det brasilianske sundhedsvæsen, og besøget gik blandt andet til Aarhus Kommune, Horsens Regionshospital og Aarhus Universitetshospital. CDEU bidrog til at udarbejde delegationens program, og Aarhus var den eneste danske kommune, som delegationen mødtes med under turen.

Delegationen besøger Aarhus Kommune, som også har taget fotoet.

I Brasilien er den offentlige sektor, modsat den i Danmark, kun meget lidt digitaliseret, hvilket giver unødigt bureaukrati, forringer servicen for borgerne og overbebyrder de ansatte. Danmark er derfor udvalgt som forbillede for Brasiliens vej mod digitalisering.

Delegationen vises rundt på Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital: Indblik i digitale indsatser og i AUH’s rolle i regionen

Studieturen havde flere stop rundt i Danmark, men i Aarhus var der flere dages program: Først blev gæsterne budt indenfor på Aarhus Universitetshospital, hvor de både mødtes med direktøren, den sygeplejefaglige direktør samt med Innovationsenheden og med Sundheds-It og Digitaliseringsenheden for at studere de digitale indsatser og for at få et indblik i universitetshospitalets rolle i regionen.

Den brasilianske delegation fik desuden en rundvisning på Dansk Center for Partikelterapi, som er et nationalt center for avanceret strålebehandling med protoner, der ligger på Aarhus Universitetshospital, og hvor både forskning og behandling sker i et tæt samarbejde på tværs af landet.

Aarhus Kommune: Velfærdsteknologi samt tværsektorielle og digitale løsninger i kommunalt regi

I Aarhus mødtes delegationen med borgmester Jacob Bundsgaard og Center for Frihedsteknologi for at høre om arbejdet med velfærdsteknologi samt om tværsektorielle og digitale løsninger inden for kommunalt regi. Programmet kom blandt andet ind på, hvorledes kommunen har indtænkt data og digitalisering i den kommende sundhedsreform, og på samarbejdet om Det Fælles Medicinkort (FMK), der øger patientsikkerheden ved at give praktiserende læger, hospitaler, kommuner og apoteker et samlet overblik om borgernes medicin.

Sygeplejefaglig direktør ved Horsens Regionshospital, Mette Ringtved, taler for delegationen

Horsens Regionshospital: Fokus på offentlig privat innovation og på Tværspor

Horsens Regionshospital blev ligeledes besøgt, og her var fokus særligt på erfaringerne med offentlig-privat innovation og ikke mindst projektet Tværspor, der arbejder med datadeling på tværs af region og kommuner.

Delegationen besøgte ligeledes et større dansk hospital, nemlig Rigshospitalet i København, foruden Aalborg Universitet, Healthcare Denmark i Odense, dronemiljøet i Syddanmark, Lego og en lægepraksis.

‘Et oplagt udstillingsvindue for at synliggøre nogle af de midtjyske styrker inden for sundhedsdata og digitalisering’

  • Besøget af delegationen har været et oplagt udstillingsvindue for at synliggøre nogle af de midtjyske styrker inden for sundhedsdata og digitalisering over for den brasilianske sundhedsdelegation, men også over for kollegerne på det nationale plan i Danmark, idet både Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet og Den Danske Ambassade i Brasilien deltog på turen. På den måde kan man sige, at dette besøg har fungeret som et regionalt og kommunalt bidrag til regeringens sundhedsdiplomati, fortæller CDEU’s sundhedskonsulent Maria Heilskou Pedersen.

Derudover blev der i forbindelse med turen knyttet en række bilaterale kontakter på kryds og tværs mellem det danske sundhedsøkosystem og delegationen.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed