Ansøgningsrunder

By-myndigheder søges til innovative projekter under Urban Innovation Actions    

19. juni 2018

Urban Innovative Action programmet har lanceret beskrivelsen af de 4 temaer i den sidste indkaldelse, der åbner oktober 2018, der omhandler hhv. Digital transition, Sustainable use of land, nature based solutions, Urban poverty og Urban security.  

UIA-midler kommer fra Den Europæiske Regionalfond og har til hensigt at understøtte de 12 temaer i EU’s Urban Agenda, der sætter fokus på bæredygtig udvikling i byer. 

Digital transition  

Handler om brede by-partnerskaber inden for det digitaliserede byrum, der demonstrerer implementering af borgercentreret e-forvaltningsløsninger på tværs af sektorer med henblik på at fremme den databaserede økonomi, 5G netværket, eDemocracy og infrastruktur.  

By myndigheder søges til at finde innovative svar på, hvordan borgere inkluderes i et digitalt samfund, der formår at udnytte digitaliseringsmuligheder i jobskabelse, forretningsudvikling, letter administrative byrder for SMV’er og datadrevne virksomheder, brugervenlige offentlige tjenester til sundhed, social inklusion der får borgere tættere på beslutningsprocesser (eDemocracy), samt smart city og mobilitetsløsninger f.eks. sensorer og smart metering til vandforsyning og infrastruktur løsninger. 

Sustainable use of land – nature based solutions  

Handler om brede by-partnerskaber inden for bæredygtig byplanlægning, baseret på naturbaserede løsninger (inkluderer også planlægning af jord i forlængelse af byområder).  

By myndigheder søges til at adressere byplanlægning med multifunktionelle metoder, der både tilgodeser borgeres adgang i byrummet til fx ren luft, rekreative områder, sundhed/trivsel, beredskab/klimasikring, drikkevand, samt natur og biodiversitet. 

Urban poverty 

Handler om partnerskaber indenfor forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom især omkring de store byer med håndtering af bl.a. arbejdsløshed, opkvalificering, livsstil, geografi, integration, mm. I forsøget på at reducere fattigdom i byerne, vil projekter der arbejder med innovative løsninger på periodisk fattigdom blive støttet. Projekter kan også takle udfordringer relateret til “energi fattigdom”, her tænkes på f.eks. bygninger der er dårlig isoleret samt de sårbarheder fattige står overfor med hensyn til klimaforandringer (f.eks. oversvømmelse).  

Urban security  

Handler om at partnerskaber inden for resistente og sikre bysamfund. Målet er at sikre EU-borgere et byrum, hvor der er frihed, sikkerhed og retfærdighed. Projekter skal bl.a. kunne definere eksisterende trusler mod byens sikkerhed, der skal beskrives i undersøgelse. De lokale myndigheder indsamler og analyserer kvantitative/kvalitative data i samarbejde med lokalsamfund omkring sikkerhedsudfordringer, lokale borgere oplever. Ud fra konklusionerne af undersøgelsen, skal projektforslagene sigte mod at løse de definerede sårbarheder.  

Budget  

Projekter kan i støtte modtage maks. 5 mio. EUR, og skal gerne nå op over en størrelse på 1 mio. EUR. EU finansierer 80% af projektomkostningerne, de resterende 20 % er egenfinansiering.  

Projekter er ikke transnationale, og kræver derfor ikke partnere fra andre lande.  

Frist  

Indkaldelserne åbner i oktober 2018 og forventes deadline i marts 2019. 

Yderligere information  

Læs mere om indkaldelsen og de fire temaer her 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office. 

 

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling