Gode historier

Byerne rykker i Europa

17. februar 2016

Byerne bliver de vigtige omdrejningspunkter for udvikling i fremtiden. Hollands nuværende EU-formandskab viser vejen. Hollænderne har sat byerne på dagsordenen, som dem, der kan skabe løsninger på mange af de komplekse problemstillinger, verden står overfor nu og i fremtiden.

I dette nummer af EU-Fokus ser man også denne tendens. Der er hele tre konferencer, der handler om byer: i Bilbao er der en konference om bæredygtige byer, i Nice er der en stor konference om den innovative by, og Bruxelles afholder Urbact et netværksmøde for interessenter, der arbejder med byplanlægning. Belfast søgere partnere til at eksperimentere med, hvordan man inddrager byens borgere i kulturarrangementer, og Dundee søger byer som partnere for at udvikle digitale servicedesigns.

Midtjyske byer kan spille store roller i disse sammenhænge. De har gode erfaringer vedrørende bæredygtighed, de er innovative, og de er meget aktive i udviklingen af nye former for byplanlægning, der passer til fremtidens borgere. Samtidig er der gode eksempler på, hvordan digitale servicedesigns vinder ind hos danske kommuner. På den anden side er der gode eksempler og viden at hente i andre europæiske byer, som kan komme de midtjyske kommuner til gode i forbindelse med disse aktiviteter. Derfor kan vi kun opfordre Jer til at se på de spændende tiltag, der sker i Europa i den kommende tid.