God historie

CDEU er ekspert på EESC-anbefaling, der skal give kultur ny rolle i udvikling af landdistrikter

3. oktober 2018

CDEU’s kulturkonsulent Lone Leth Larsen har været ekspert på en politisk anbefaling i EU, som er blevet vedtaget med et overvældende stort flertal. Håbet er nu, at kulturen i endnu højere grad vil blive anerkendt politisk som en katalysator for udvikling af landdistrikterne.

CDEU’s kulturkonsulent, Lone Leth Larsen

Læring fra Aarhus2017: Landdistrikter bruger kultur meget

– Kultur skaber sammenhæng, udvikling i både landdistrikter og landsbyer, jobs og bosætning. Det fandt vi frem til i arbejdet med Aarhus 2017, hvor befolkningen bestemte, hvad der skulle arbejdes med, og her viste det sig, at landdistrikterne bruger kulturen meget. Så det var oplagt at arbejde videre med, også efter at kulturhovedstadsåret sluttede, fortæller Lone Leth Larsen, der er kulturkonsulent ved CDEU.

EESC fattede interesse for emnet

Lone Leth Larsen har derfor siden da været vidt omkring i Europa for at fortælle om emnet, og til et af de mange arrangementer mødte hun politikeren Tom Jones fra European Economic and Social Committee (EESC). EESC udarbejder bl.a. anbefalinger til EU-Kommissionen, der så kan bruge anbefalingerne i det lovgivningsmæssige arbejde.

Tom Jones arbejder med Agriculture and Rural Development, og han kom til Lone Leth Larsen og sagde: ’Det er det europæiske kulturarvsår i år, så lad os sammen lave en politisk anbefaling om, hvordan landbefolkningen kan forholde sig til det europæiske kulturarvsår, og om hvordan kultur kan skabe udvikling i landdistrikterne’.

Ekspertrolle er stor cadeau til hele regionen

Samtidig bad Tom Jones så Lone Leth Larsen om at være ekspert på arbejdet:

– Det er en stor cadeau til hele regionen og til det arbejde, vi har lagt for dagen, for det betyder, at vi er med til at forme den anbefaling, der kommer ud, og som i sidste ende kan have indflydelse på implementeringen hos EU-Kommissionen og i det øvrige politiske arbejde. Samtidig er det at blive bedt om at påtage sig ekspertrollen jo også en blåstempling, som gør vores praksis kendt vidt omkring, fortæller Lone Leth Larsen.

Møder i både Bruxelles og Cardiff

Tilbage i juni var der høring i Bruxelles, hvor flere midtjyske repræsentanter mødte op og fortalte om deres arbejde med at bruge kultur aktivt for at skabe landdistriktsudvikling, og Lone Leth Larsen drog senere på sommeren til Cardiff i Wales, hvor Tom Jones er valgt, for at færdiggøre den politiske anbefaling.

For få uger siden blev anbefalingen så enstemmigt vedtaget i ESSC’s udvalg, hvorefter den gik videre til plenarforsamlingen i EESC. Her blev den vedtaget med hele 201 stemmer for, mens kun 2 stemte imod og 7 undlod at stemme.

Anbefaling kan nu bruges til at påvirke EU-politikken

En anbefaling med så massivt et flertal bag sig kan nu bruges aktivt fremadrettet:

– Mit håb er, at der i de nye EU-udviklingsprogrammer kommer til at stå kultur. Det kunne være helt fantastisk på den måde at anerkende kulturens betydning for udvikling af landdistrikterne, fortæller Lone Leth Larsen.

Kan også starte lokalpolitisk debat

Men det er ikke blot i EU-Kommissionen og dens arbejde, at den politiske anbefaling kan bruges – det kan den også ude i de enkelte regioner:

– I Midtjylland arbejdes der særdeles aktivt med landdistriktsudvikling, og her kan anbefalingen og dens store tilslutning i EESC starte en lokalpolitisk debat om, hvordan kulturen kan medvirke til at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne, fortæller Lone Leth Larsen, som tilføjer, at hun glæder sig meget til at se, hvad arbejdet kan føre til fremadrettet.