Gode historier

CDEU er en integreret del af det Midtjyske erhvervsfremmesystem

29. marts 2017

Mange midtjyske virksomheder får hvert år inspiration, hjælp og støtte til at udvikle sig i iMidt – det midtjyske erhvervsfremmesystem. CDEU har i det senest år styrket sin tilstedeværelse i iMidt, hvor vi afklarer særligt små og mellemstore virksomheder på deres muligheder for støtte til produktudvikling i EUs erhvervsrettede programmer.

Thomas Steen Hansen og Sarah Eline Hansen, erhvervskonsulenter hos CDEU

Vi er rigtigt glade for den positive respons, vi får i vores mange samarbejder med både lokal erhvervsservice, Væksthus Midtjylland og mange andre samarbejdspartnere. Vi oplever, at CDEU bidrager med nye muligheder til virksomheder, der arbejder med at udvikle nye produkter.

Vi har i det seneste år styrket vores indsats for at komme ud til flere virksomheder. Denne indsats ønsker vi fortsat at styrke. Samtidig har vi gennem vores erfaringer fra arbejdet med store virksomheder set mulighederne for også at tilbyde nogle af de SMV’er, som er lykkedes med at få bevillinger fra EU-programmer, at uddybe deres relation til mulighederne i EU. Hertil tilbyder vi bl.a. hjælp med at strukturere deres funding-strategi via EUs programmer og hjælpe dem ind i europæiske fagnetværk af relevans for dem.

Hvad er iFacilitator Central Denmark?

CDEU er dagligt i dialog med midtjyske SMV’er for at afklare dem på deres potentiale i forhold til EU-tilskud. I dialogen med virksomheden tager vi udgangspunkt i deres situation og innovationside. Dette er helt i tråd med EUs programmer til SMV’er, idet det her som udgangspunkt er udviklingen af den gode ide, der kan bringe noget nyt til markedet og som har et stort forretningspotentiale, der ligeledes har de bedste muligheder for at vinde konkurrencen om midlerne. Vi kalder dette afklaringsforløb for iFacilitator.

iFacilitator starter med et møde hos virksomheden, hvor projektidéer diskuteres. Derefter vurderes teknologien, og hvis projektet er både innovativt og realistisk, hjælper vi virksomheden med at søge støtte fra det rigtige EU-program. Vi hjælper frem til den egentlige ansøgningsproces begynder – og vi slipper først, når vi er sikre på at virksomheden har fået den rådgivning, de har brug for.

iFacilitator Central Denmark er gratis for midtjyske virksomheder. Skal der skrives en ansøgning til EU, skal virksomheden dog selv betale dette på markedsvilkår, eller skrive den selv.

Resultater

På nogle af EU’s støtteprogrammer er succesraten meget lav. Dette gælder f.eks. det meget populære program kaldet SMV-instrumentet, hvor succesraten er helt nede på 6-8 %. Generelt klarer Danmark sig relativt godt i kampen om EU’s støttepenge med en succesrate på 15-20 %. iFacilitator Central Denmark hjælper dog de midtjyske virksomheder til en endnu flottere succesrate på 37 %. Fra vi igangsatte forløbet og indtil nu har CDEU hjulpet over 600 midtjyske virksomheder med en afklaring af deres muligheder i EU’s programmer. Dette har resulteret i et samlet hjemtag på 225 mio. kr. til midtjyske virksomheder.

Yderligere information Du kan læse mere om iFacilitator Central Denmark her. Du er også velkommen til at kontakte vores erhvervskonsulenter Sarah, seh@centraldenmark.eu og Thomas, tsh@centraldenmark.eu.  Du kan læse mere om imidt her, samt om Væksthus Midtjylland her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst