Gode historier

CDEU er med som partner i nyt Interreg Europe-projekt

2. november 2016

Et netop godkendt Interreg Europe-projekt med titlen ”Everywhere International SMEs (EIS)” skydes i gang i januar 2017, og det bliver med CDEU og Region Midtjylland som partnere. Det er det sydengelske regionskontor, South England Local Partners, som står i spidsen for projektet, der i alt består af 9 partnere fra 7 regioner. Geografisk spænder projektet helt fra Italien og Portugal over Kroatien, Polen og Irland til England og, altså, Danmark.

Målet er at drage nytte af hinandens erfaringer på erhvervsområdet for derved at forbedre erhvervsfremmeklimaet for SMV’er.

Eksport er lig med større overlevelsesrate

Everywhere International SMEs (EIS) -projektet tager udgangspunkt i en anerkendelse af regionale og europæiske behov for, at flere SMV’er internationaliserer, da det er bevist, at SMV’er har større chance for at overleve i et globalt konkurrencedygtigt erhvervsklima, hvis de internationaliserer.

Igennem de fire år, som projektet varer, skal de deltagende regioner således lære af hinandens erhvervsfremmestrukturer for derved at forbedre erhvervsfremmeklimaet for SMV’er i regionerne.
Det er planen, at der skal udvikles et såkaldt EIS- værktøj, som er en metode, der via seks forskellige trin hjælper regionerne med at udvikle robuste handlingsplaner på området.
EIS-værktøjet skal implementeres i hver enkelt handlingsplan og i de deltagende regioners operationelle programmer. Der skal desuden arrangeres workshops i hver region, ligesom alle relevante erhvervsfremmeaktører skal inddrages. Som en del af projektet vil CDEU og Region Midtjylland derfor i den kommende tid arbejde hen imod at inddrage de vigtigste aktører i regionen.

CDEU får 1 million til kommunikation

EU støtter projektet med godt 10 mio. kroner, hvoraf CDEU får 1 million til at kommunikere projektet ud. Dette vil i praksis betyde, at CDEU blandt andet får ansvaret for, at projektets resultater kommunikeres bredt ud i hele Europa. For at opfylde dette formål skal der udarbejdes brochurer, nyhedsbreve og en hjemmeside, og så skal CDEU fungere som omdrejningspunkt for en intern-ekstern dialog med interesserede partnere om projektet. Det bliver desuden CDEU’s rolle at indsamle viden udviklet i løbet af projektet og at formidle denne til partnerne, så fremdriften sikres og opnået viden bevares.

Fra rådgiver til deltager

Samtidig understreger CDEU’s erhvervskonsulent, Sarah Eline Hansen, vigtigheden af, at CDEU på denne måde får lov at træde ud af rådgiverrollen og ind i deltagerrollen i et europæisk projekt:

”Dette er en rigtig god mulighed for CDEUs medarbejdere. Vi rådgiver hver dag midtjyske aktører i at deltage i projekter, så derfor er det indimellem rigtig nyttigt for kontoret, at vi selv oplever at være partnere i europæiske projekter, da vi derved sikrer, at vi kan give midtjyske aktører, der selv står i en lignende situation, den bedste rådgivning.”

Tilbage er der kun at sige, at vi på CDEU glæder os meget til at komme i gang med projektet, som for alvor skydes i gang med første partnermøde i februar 2017.