God historie

CDEU er partner i nyt projekt om bæredygtige, offentlige indkøb i fødevare- og cateringsektoren

20. februar 2019

Med det stigende globale fokus på bæredygtighed og behovet for mere cirkulær økonomi spiller offentlige indkøb en vigtig rolle. Det er derfor en glædelig nyhed, at Aarhus Kommune og Central Denmark EU Office begge er blevet partnere i projektet ‘Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across Baltic Sea Region (StratKIT),’ der skal fremme grønne indkøb i det offentlige.

Alle partnerne i StratKIT til kick-off i Helsinki, Finland, i midten af februar 2019.

Med deltagere fra seks lande i hele Østersøområdet har projektet fokus på at fremme bæredygtighed i offentlige indkøb inden for fødevare- og cateringsektoren.

Projektet har fået knap 1,6 mio. euro i støtte under Interreg-Østersøprogrammet. Projektets 14 partnere vil frem til september 2021 analysere udfordringer og muligheder samt komme med konkrete løsninger på, hvordan grønne fødevare- og cateringhensyn i højere grad kan sikres, når f.eks. sygehuse, plejehjem og skoler køber ind.

Konkret værktøj skal gøre bæredygtighed nemt

Ved at kortlægge og sammenligne erfaringer på tværs af de seks Østersølande vil partnerne blive i stand til at identificere barrierer for implementering af grønne, offentlige indkøb. Baseret på denne viden er målet at udvikle en håndgribelig model og værktøjskasse (et toolkit) for, hvordan man i offentlige institutioner kan inkorporere især EU’s Green Public Procurement (GPP)-kriterier i sine udbud. Når værktøjet er på plads, er næste mål at uddanne og træne medarbejdere i indkøbsafdelinger i at anvende det.

CDEU skal sikre EU-perspektivet i projektet

Som partner i projektet skal CDEU bruge sin strategiske placering i Bruxelles, tæt på EU-institutionerne, på at sikre, at projektet inkluderer og flugter med EU’s lovgivning og strategier på området. Ligeledes spiller CDEU en vigtig rolle i forhold til at hente inspiration fra andre EU-regioner samt med at få projektets resultater synliggjort overfor et europæisk publikum og EU-Kommissionen.

Derudover vil CDEU også holde virksomhedsperspektivet in mente, således at virksomheder i regionen i størst muligt omfang kan udnytte de nye og grønne vækstmuligheder, som projektet medfører.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling