God historie

CDEU har bidraget til ny bog om fremtidens sundhedsvæsen

30. maj 2023

“Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen?” Det er titlen på en helt ny bog, som CDEU har forfattet et kapitel til. Vi er meget glade over at bidrage til denne vigtige dagsorden, som også har en stærk EU-dimension.

Ser på EU-dimensionen, når løsningerne skal findes

Kapitlet, som vi har bidraget med, ser under titlen ’Forskning og innovation i europæisk sammenhæng’ nærmere på EU-dimensionen, når løsningerne skal findes. 

En af de cases, der er fremhævet i boget, drejer sig om TEHDAS (Towards a European Health Data Space), som CDEU har hjulpet Region Midtjylland med som dansk, kompetent myndighed i.  

EU spiller en vigtig rolle i vejen frem for sundhedsvæsenet’

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, står sammen med forskningsrådgiver Lina Christensen bag CDEU’s bidrag, og Lars Holte Nielsen fortæller: 

  • Skabelsen af fremtidens sundhedsvæsen er jo en kæmpestor og kompleks problemstilling, men EU spiller en vigtig rolle, når vi ser på, hvad der er vejen frem for sundhedsvæsenet. Vi er glade for at se, at EU i stadigt i højere grad bliver tænkt ind for at finde løsninger på nationale, regionale og lokale problemstillinger, lyder det fra Lars Holte Nielsen.  

Lina Christensen supplerer:  

  • Vi giver i kapitlet et overblik over EU’s fundingmuligheder og kommer med konkrete eksempler fra hele Danmark på, hvordan EU-projekter gennem forskning og innovation løfter det danske sundhedsvæsen 

Skabelsen af fremtidens sundhedsvæsen er jo en kæmpestor og kompleks problemstilling, men EU spiller en vigtig rolle, når vi ser på, hvad der er vejen frem for sundhedsvæsenet. – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Liste over eksempler 

Foruden eksemplet med Region Midtjylland er de forskellige eksempler følgende:  

  • Fra Region Hovedstaden EU-projektet Procure4Health, som er et tværeuropæisk indkøbsfællesskab for innovative indkøb 
  • Fra Syddanmark udnævnelsen som ’reference site’ i EIPonAHA, der ved at fremme aktiv og sund aldring har som overordnet mål at sikre yderligere to sunde leveår i den europæiske befolkning 
  • Fra Norddanmark Mission Possible, der har til formål at styrke indsatsen mod kræft, og som Aalborg Universitetshospital deltager i 
  • Fra Sjælland er det Sjællands Universitetshospital, der står i spidsen for forskningsprojektet ”Kan du se fremtiden?”, som undersøger, om fysisk træning kan være med til at bevare synet hos ældre mennesker med øjensygdommen AMD. 

Invitation til at skrive kom fra Human First

Invitationen til at skrive et kapitel til bogen kom fra Per Jørgensen, der både er medforfatter til bogen og cheflæge med særligt ansvar for Human First. 

Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og de 19 kommuner i Midtjylland. I Human First samarbejdes der om i fællesskab at styrke sundhedsvæsenets forskning, udvikling, uddannelse og klinik til gavn for både mennesker og samfund, og på CDEU kendte vi på forhånd Human First, som vi tidligere har hjulpet med at informere om EU-muligheder.  

Forlagets egne ord

Forlaget skriver selv om bogen:  

I HVORDAN SKABER VI FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN? tager en række eksperter afsæt i sundhedsvæsenets udfordringer, når de undersøger, hvordan vi kan afhjælpe problemerne og skabe fremtidens sundhedsvæsen.

Potentialet ved strategisk at inkorporere forskning og innovation i forskellige udviklingstendenser udfoldes, og flere vinkler på, hvordan man kan sammentænke drift, forskning, innovation og uddannelse i praksis, præsenteres.

Bogen kan læses som inspiration og debatoplæg af alle i sundhedssektoren med lederambitioner og –ansvar, og den kan findes på forlaget FADL her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Lars Holte Nielsen
Direktør