God historie

CDEU har hjulpet Region Midtjylland med som dansk kompetent myndighed i det europæiske samarbejde TEHDAS

16. juni 2021

TEHDAS (Towards a European Health Data Space) er et omfattende europæisk samarbejde inden for sundhedsdata, hvori CDEU har understøttet Region Midtjylland i at blive dansk kompetent myndighed. TEHDAS vil udarbejde en række anbefalinger til Europa-Kommissionen for at skabe bedre rammer for deling af sundhedsdata inden for nationale regulatoriske rammer og lovgivning. Anbefalingerne vil føde ind i det kommende EU-lovforslag omkring et European Health Data Space, der handler om at få bedre forudsætninger for at arbejde med anonymiserede sundhedsdata på tværs.

 

Udvikling af nye sundhedsløsninger kræver internationalt samarbejde om forskning, ligesom det kræver viden om sygdomme – og dermed om patienter – i form af sundhedsdata. Men den viden er ofte personlig, og den skal naturligvis ikke være frit tilgængelig. Hvad gør man så? Det skal et nyt europæisk samarbejde mellem 26 lande finde svar på frem mod 2025.

Mål: Bedre rammer for deling af sundhedsdata på EU-niveau

Region Midtjylland er af Sundhedsministeriet udpeget som Danmarks kompetente myndighed i samarbejdet. Målet er bedre rammer på EU-niveau for at kunne dele viden om sundhedsdata på tværs af landegrænser, men det på en måde, så det sikres, at danske patienters personlige data ikke forlader Danmark, og i det hele taget med respekt for de høje danske og europæiske standarder for databeskyttelse.

Internationalt samarbejde som forudsætning for datadrevet sundhedsinnovation

– Som sundhedsvæsen og region skal vi selvfølgelig sørge for at skabe de bedst mulige rammer for datadrevet sundhedsinnovation – først og fremmest, fordi det kommer patienterne til gavn, men også fordi det styrker vores universiteter og de stærke danske Life Science-virksomheder, der ikke mindst ligger i Midtjylland. Det kræver internationalt samarbejde og klare internationale rammer, så vi sørger for at beskytte de enkelte borgeres data. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fået mulighed for at være med i samarbejdet fra starten, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Region Midtjyllands Team Sundhedsinnovation har i forhold til projektet bidraget med at skabe kontakt til de relevante parter i regionen og med at samle og koordinere projektholdet, der skal bidrage med de respektive fagligheder.

CDEU’s sundhedsteam spiller en meget central rolle i såvel Region Midtjyllands som Aarhus Universitetshospitals arbejde med at nå et højere internationalt niveau. – Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Universitetshospital: Værdien i at have en repræsentation i Bruxelles

Det er CDEU’s sundhedsteam, der har bidraget til, at Region Midtjylland blev den danske kompetente myndighed i samarbejdet, hvilket blandt andet er lykkedes ved at koble vores tidlige og dybdegående viden om EU’s politikker med vores kendskab til de danske prioriteter på sundhedsområdet:

  • CDEU’s sundhedsteam spiller en meget central rolle i såvel Region Midtjyllands som Aarhus Universitetshospitals arbejde med at nå et højere internationalt niveau. Dette sker både gennem samarbejde med øvrige, førende universitetshospitaler i EU og ved at udvikle samarbejdet med andre aktører, der er med til at sætte morgendagens sundhedsdagsorden i Europa, lyder det fra Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital.

‘CDEU er meget vigtige for vores udviklingsmuligheder’

Jørgen Schøler Kristensen fortæller videre:

  • Samarbejdet fungerer direkte og udviklende. CDEU har en meget imponerende evne til at se potentialer tidligt og, i forlængelse deraf, skabe de nødvendige EU-kontakter, og CDEU leverer altid en stor og rettidig arbejdsindsats. Vi har således mødt stor interesse for CDEU ved flere møder med europæiske universitetshospitaler, ligesom vi har oplevet deres ønske om at få etableret en lignende funktion i form af EU-repræsentation. Så CDEU er meget vigtige for vores udviklingsmuligheder.

CDEU har en meget imponerende evne til at se potentialer tidligt og, i forlængelse deraf, skabe de nødvendige EU-kontakter, og CDEU leverer altid en stor og rettidig arbejdsindsats. – Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital.

Ekstra investering i CDEU’s sundhedsarbejde har båret frugt

Det var blandt andre Region Midtjylland, der i 2020 tog beslutningen om at opruste CDEU’s arbejde inden for sundhedsområdet, og fra CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, lyder det derfor således:

  • At have understøttet Region Midtjylland i at blive Danmarks kompetente myndighed i TEHDAS er et fremragende eksempel på, hvordan den ekstra investering i sundhedsområdet, som Region Midtjylland og resten af CDEU’s ejerkreds står bag, allerede har båret frugt: I dette tilfælde har vi koblet vores adgang til tidlig viden om EU’s politikker med vores kendskab til den nye, danske Life Science-strategi på sundhedsområdet. Koblingen er meget sigende for vores arbejde, da det netop er vores indsigt på både europæisk, nationalt og regionalt plan, som gør os i stand til at omsætte det, der besluttes i EU, til konkret værdi for Midtjylland og resten af Danmark.

At have understøttet Region Midtjylland i at blive Danmarks kompetente myndighed i samarbejdet er et fremragende eksempel på, hvordan den ekstra investering i sundhedsområdet, som Region Midtjylland og resten af CDEU’s ejerkreds står bag, allerede har båret frugt. – Lars Holte Nielsen, direktør ved CDEU

Adgangen til at indgå i EU’s udviklingsarbejde på sundhedsdataområdet vil desuden understøtte en række andre CDEU-aktiviteter, ligesom det vil fremme hele den midtjyske udviklingsdagsorden inden for sundhedsinnovation.

Bag om EHDS-projektet

TEHDAS-projektet skal i de kommende år klæde Europa-Kommissionen bedst muligt på i arbejdet med at sikre adgang til anonymiseret data på en måde, så det lever fuldt ud op til både den europæiske databeskyttelse, GDPR og nationale lovgivninger. Region Midtjylland vil som Danmarks kompetente myndighed løbende inddrage relevante interessenter og samarbejdspartnere i arbejdet. Herunder hører også de andre, danske regioner, der ligesom hospitalerne og det kliniske perspektiv bliver vigtige sparringspartnere. Projektholdet vil ligeledes kigge på tværs og kritisk evaluere, hvorledes øvrige EU-tiltag og kommende lovforslag som f.eks. dataforsyningsforordningen og EU’s lægemiddelstrategi har betydning for TEHDAS-arbejdet.

– Det er afgørende for sundhedsvæsnet, og ikke mindst for os som universitetshospital, at vi hele tiden udvikler de bedst mulige rammer for forskningssamarbejde mellem de europæiske lande. Samtidig har vi ude på de enkelte hospitaler konkret viden og erfaring med at håndtere sundhedsdata, og derfor glæder jeg mig til at både følge og bidrage til arbejdet, siger lægefaglig direktør på AUH, Jørgen Schøler Kristensen.

Samarbejdet skal i første omgang kortlægge kendte muligheder og barrierer for at bruge data, f.eks. juridiske spørgsmål, datastandarder og forskellige kulturer og procedurer. Det arbejde skal ende med en række anbefalinger, som Europa-Kommissionen kan bruge i sin lovgivningsproces.

Fakta om projektet

  • Projektet havde officiel start den 1. februar 2021 og løber i 30 måneder.
  • I den periode skal landene i samarbejdet kortlægge muligheder og barrierer – herunder jura, forskellige datastandarder og –tilgange samt eksisterende europæiske projekter og initiativer – som kan anvendes som eksempler.
  • Dette vil udmunde i en række anbefalinger, der sikrer, at Europa-Kommissionens lovgivningsproces hviler på så præcist og relevant et grundlag som muligt i den videre juridiske og politiske proces, der skal sikre optimale rammer for at skabe bedre sundhed samt et bedre grundlag for forskning og innovation.
  • Læs mere om TEHDAS på linket her.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed