God historie

CDEU har været en god lim ift. at få skabt fællesskab i det midtjyske sundhedsøkosystem

17. juni 2020

Prodekan for Forskning ved AU Health, Ole Steen Nielsen, takker af efter tre år som bestyrelsesmedlem for CDEU. I den anledning ser han tilbage på den værdi, som han har oplevet CDEU skabe for AU – ikke bare  sundhedsområdet, men for hele universitetet. 

CDEU’s bestyrelse med afgående medlem Ole Steen Nielsen fra AU yderst til venstre

Ole Steen Nielsen har siden starten af 2017 siddet med i CDEU’s bestyrelse som repræsentant for Aarhus Universitet (AU). Han har således fulgt særdeles godt med i de opgaver, som CDEU har løst for AU, og her har han oplevet en enorm tilfredshed:  

Sætter fokus på, hvad der er vigtigt 

  • På CDEU har vi jo haft koblet to faste konsulenter på i mange år, og der kan jeg bare sige, at der på alle fakulteter har været en enorm tilfredshed med den meget professionelle tilgang til EU, som konsulenterne har. De er i stand til at sætte fokus på det, der er vigtigt for os, men de kan også hjælpe os med at se nye muligheder, fortæller Ole Steen Nielsen, inden han fortsætter: 
  • Det har jo traditionelt været sådan på universitetet, at det har krævet assistance at få EU gjort relevant. At skulle søge om EU-finansiering frem for nationale midler har været set som ret kompliceret, og opfattelsen har derfor været, at det var nemmere at søge nationalt. Men CDEU har vist os, at EU handler om andet og mere – at det også er en vej til interne netværk, andre midler og andre former for samarbejder. Det er kontoret lykkedes godt med.  

Billede fra en af AU’s mange studieture til Bruxelles: Her lytter medarbejdere fra AU ST til Bregt Saenen fra European University Association i CDEU’s lokaler i Bruxelles

Besøg i Bruxelles har skærpet interesse og viden 

Ole Steen Nielsen understreger ligeledes værdien af de mange studieture, som CDEU har arrangeret for AU til Bruxelles, og som har givet mulighed for bl.a. at møde nøglespillere i EU-systemet ansigt til ansigt: 

  • Det, at både AU’s direktion og medarbejdere fra de enkelte fakulteter har fået mulighed for at komme til Bruxelles, har bestemt også skærpet både vidensniveauet og interessen for EU. 

CDEU har skabt større fokus i EU-ansøgninger

Hvad angår selve det at ansøge om midler fra EU’s programmer, så har CDEU ifølge Ole Steen Nielsen især hjulpet AU med at blive skarpe på de aspekter af søgningen, der adskiller sig fra de nationale programmer:  
 
– Vi har jo lært, at impact er anderledes i EU set i forhold til danske fonde, og at det i EU er vigtigt at være tidligt ude for at skabe netværk. Her har CDEU været med til at give os en højere grad af fokus, og konsulenterne har været hjælpsomme i forhold til at afsøge mulighederne på et tidligt stadie.  

Værdiskabelse på sundhedsområdet

Når det kommer til den værdi, som CDEU har skabt for sundhedsområdet specifikt, så deler Ole Steen Nielsen området op i to: 

– Først og fremmest er der jo AU’s regulære sundhedsforskning: Den har været fokuseret på, hvad der sker på universitetet og på AUH, og det samarbejde har været godt og fokuseret, og ingen er i tvivl om, at CDEU’s hjælp her er og har været vigtig.  

Hvis vi ikke har fælles fodslag, så har vi ingen chance, når det gælder om at søge støtte. Der har CDEU været en god lim og en vigtig spiller i forhold til at få skabt fællesskab om det fokus i det midtjyske sundhedsøkosystem.

 CDEU har spillet vigtig rolle for bedre synkronitet i sundhedsøkosystemet 

Den anden og lidt nyere del handler om, hvorledes CDEU er lykkedes med at få de forskellige aktører på det midtjyske sundhedsområde til at spille sammen for det fælles bedste især inden for sundhedsinnovation: 

  • Hvis vi ikke har fælles fodslag, så har vi ingen chance, når det gælder om at søge støtte. Der har CDEU været en god lim og en vigtig spiller i forhold til at få skabt fællesskab om det fokus i det midtjyske sundhedsøkosystemdvs. mellem regionen, AUH, MTIC og AU.  

Fremtiden: Mod større professionalisering 

Skal AU lykkes med EU-arbejdet fremadrettetså skal der ifølge Ole Steen Nielsen en større professionalisering på banen, og CDEU bliver ligeledes vigtig at have med i den proces:  

  • Når vi ser fremad, så kigger vi ind i, at vi som universitet skal være mere professionelle på EU-området. Der kommer jo blandt andet fokus på, at den enkelte forsker skal til at søge støtte, og den indsats skal være mere professionel, hvis vi skal lykkes med den. Jeg er sikker på, at CDEU bliver en vigtig medspiller til at hjælpe os i den proces.  

AU’s nye repræsentant i CDEU’s bestyrelse, Eskild Holm Nielsen. Fotograf: Melissa Bach Yildirim, AU Foto

Vi siger tak for samarbejdet – og velkommen til AU’s nye repræsentant

Ole Steen Nielsen træder tilbage som AU’s repræsentant i bestyrelsen, da han går af som prodekan for Forskning ved AU Health. Vi vil gerne sige mange tak til Ole Steen Nielsen for de pæne ord om vores indsats og for et godt og tæt samarbejde i bestyrelsen.  

Samtidig byder vi velkommen til AU’s nye repræsentant i bestyrelsen, Eskild Holm Nielsen, som er ny dekan på Technical Sciences-fakultetet, og som vi også glæder os meget til samarbejdet med. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet