Gode historier

CDEU hjælper midtjysk fjernvarme med 21,5 mio. kr.

17. maj 2017

Med 21,5 millioner kroner i støtte fra Den Europæiske Investeringsbank, EIB, har CDEU og Region Midtjylland nu opnået et tilskud, der både vil afværge massive prisstigninger til fjernvarmekunder og samtidig sætte fart under den grønne omstilling på tværs af regionen.

Underskriften fra Investeringsbanken og Europa-Kommissionen er nu endelig på plads, og dermed kan realiseringen af projektet begynde at tage form ude i de 25 midtjyske fjernvarmeselskaber, der med EU-støtten i ryggen skal i gang med at investere i grøn teknologi.

Projektet, der hedder REFER-CDR, skal udarbejdes med Region Midtjylland som projektleder og er en del af EU’s ELENA (“European Local ENergy Assistance”) -ordning, der understøtter vedvarende energi og energieffektiviseringer i byer.

CDEU begyndte allerede i foråret 2016 at samarbejde med EIB i Luxembourg om, hvordan EU-støtte kunne hjælpe den strategiske energiplanlægning i Region Midtjylland, der samarbejder på tværs af kommunegrænser for den grønne omstilling.

EU-støtten vil kunne mærkes hjemme i midtjyske stuer

Baggrunden for projektet er, at cirka 35.000 fjernvarmekunder i Midtjylland står over for massive prisstigninger på flere tusinde kroner per husstand om året, når et tilskud fra staten, det såkaldte “grundbeløb”, bortfalder ved udgangen af 2018. Uden grundbeløbet kommer nogle værker nemlig til at mangle fem millioner kroner årligt, og den regning kunne nemt være endt hos forbrugerne.

Birgitte Frederiksen, der er chefkonsulent hos CDEU siger,

EU-støtten vil kunne mærkes direkte hjemme i stuerne hos de borgere, der ellers stod til at opleve en kæmpestor varmeregning fremover. Derfor er projektet også et godt eksempel, hvordan EU kommer midtjyderne direkte til gode.”

Fremtidens varme bliver grøn

Fremover vil varmeværkerne udfase naturgas og vælge nye og billigere energikilder, og netop her skal ELENA-støtten komme værkerne til gode. De fleste værker har en plan. Nogle vil satse på vind og varmepumper samt sol og biomasse, mens andre vil investere i renovation af transmissionsledninger og overskudsvarme fra industri. Fælles for værkerne er dog, at det er en stor beslutning, der kan være forbundet med usikkerhed, fordi der er store investeringssummer på spil. Derfor skal de 21,5 millioner over de næste tre år gå til rådgivning, projektering og projektstyring, hvilket er nødvendigt for at ruste værkerne til netop at tage beslutningen om, hvordan deres tilsammen 543,7 mio. kroner store investering skal gennemføres.

Projektet skal sikre udveksling af erfaringer – både i Midtjylland og i EU

Udover rådgivning og konsulentydelser, der finansieres i projektet, vil Region Midtjylland også samle de 25 værker omkring fælles vidensdeling for at sikre, at værkerne lærer af hinandens erfaringer med den nye teknologi. De kan lære af hinanden, fordi de befinder sig på forskellige stadier i forhold til de kommende investeringer, og Birgitte Frederiksen tilføjer:

Udover at fjernvarmeværkerne kan lære af hinanden, så er det også målet at udbrede erfaringerne til resten af EU, så midtjysk og dansk fjernvarme dermed bliver udstillingsvindue for den grønne omstilling, der er i gang internationalt.”

EU-tilskuddet vil også booste erhvervsliv

Foruden at skabe grundlaget for effektiv og bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen, så kommer projektet også til at få betydning for erhvervslivet i regionen.

Tal fra Danmarks Statistik, som er samlet i rapporten “Grønne varer og tjenesteydelser” fra juni 2016, viser således, at midtjyske virksomheder er absolut førende i forhold til grøn teknologi med 18.700 fuldtidsjob og en samlet eksport af grøn teknologi på hele 40 milliarder kroner, svarende til mere end halvdelen af den samlede danske, grønne eksport.

Fakta om EU-projektet

  • Projektet REFER-CDR har netop fået bevilget 21,5 mio. kroner til at understøtte omstilling til energieffektiv og CO2-besparende teknologi i fjernvarmen.
  • 25 midtjyske naturgasfyrede fjernvarmeselskaber deltager i projektet og har givet tilsagn om samlede investeringer på i alt 543,7 mio. kroner.
  • EU har lanceret ELENA for at hjælpe kommuner og regioner med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg.
  • Investeringerne vil udfase naturgassens anvendelse på værkerne og erstattes af forskellige CO2-neutrale energikilder
  • Projektet er 3-årigt og slutter i maj 2020