Gode historier

CDEU i Portugal for at forbedre det midtjyske erhvervsfremmesystem

20. december 2017

Sarah, Kristine og Tarik fra CDEU er netop vendt hjem fra tre tætpakkede dage i portugisiske Évora, der var vært for en workshop under det EU-projekt, som CDEU selv er partner i, nemlig ’Everywhere International SME’s’ (EIS). Region Midtjylland deltager også som partner i projektet sammen med seks øvrige regioner fra hele Europa.

Formål: Mere internationalisering

Formålet med projektet er at løfte indsatsen for, at små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i alle partnerregionerne kommer til at arbejde mere internationalt. På sigt er det meningen, at de gode løsninger, som projektet når frem til, også skal udbredes til resten af Europas regioner.

Internationalisering skaber arbejdspladser

Men hvorfor er det egentlig, at Region Midtjylland skal bekymre sig om, hvorvidt deres SMV’er arbejder internationalt? Jo, det skal de, fordi flere rapporter viser en klar sammenhæng imellem SMV-internationalisering og SMV’ers evne til at øge omsætningen, skabe flere arbejdspladser, klare sig bedre igennem kriser, være mere innovative og have et mere positivt blik på fremtiden, hvad angår at skabe vækst og arbejdspladser – også lokalt. Så internationalt arbejde er på alle måder relevant.

Unikt indblik i andre systemer

EIS-projektet kører over fire år og består blandt andet af en række forskellige workshops, og det er den fjerde i rækken af disse, der netop er blevet afholdt i Portugal i partnerregionen Alentejo.
Hver workshop giver de deltagende partnerregioner et unikt indblik i praksis hos de øvrige regioner. Det gøres ved hver gang at sætte to af partnerregionerne i ’den varme stol’ og så lade de øvrige partnere gennemgå de to regioners erhvervsfremmesystemer med tættekam for at finde frem til både styrker og svagheder, der kan vendes til det bedre. Dette skal lede til en identificering af de best practises, der eksisterer rundt om i Europa, og som så igen kan opkvalificere Region Midtjyllands og CDEU’s indsats for at hjælpe SMV’er med at internationalisere.

Hvorfor er CDEU med?

CDEU’s rolle i EIS er som kommunikator. Vores placering i EU’s hovedstad, Bruxelles, og vore erfaringer herfra gør nemlig, at vi er oplagte til at påtage os rollen som kommunikator internt mellem projektpartnerne, men også eksternt til andre interesserede regioner på tværs af EU. 
Dermed er det vores ansvar at sørge for at formidle projektets arbejde og resultater, og det er også derfor, at vi stillede op med hele tre mand til både at dokumentere workshoppens arbejde, fremvise foreløbige kommunikationsresultater og for at modtage input, så vi fremadrettet kan supplere Region Midtjylland i den mere faglige diskussion i en midtjysk sammenhæng.

Uvurderlig erfaring for CDEU

Vi får med vores deltagelse i projektet en uvurderlig erfaring med at arbejde med i EU-projekter. Det er noget, som vi på CDEU ofte rådgiver andre om, og ved selv at deltage i EU-projekter kan vi forbedre vores viden om både EU-puljer og -projekter til gavn og glæde for dem, vi hjælper.

En sidste, rigtig god grund til, at CDEU deltager, er, at vi også er en del af Region Midtjyllands eget erhvervsfremmesystem, der skal hjælpe SMV’er med at internationalisere – og da EIS-projektet handler om at udvikle netop dette system, er det oplagt, at CDEU også selv er med i projektet.

EIS-projektet kører frem til og med 2020.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst