Gode historier

CDEU og Aarhus Kommune i dialog om fremtidens aktive aldring

11. oktober 2017

I sidste uge blev Aarhus Kommunes Center for Frihedsteknologi, der arbejder for frihed gennem velfærdsteknologi, sammen med CDEU inviteret til et omfattende sundhedsforum i Portugal. Formålet var blandt andet at informere andre europæiske velfærdsaktører om, hvordan Aarhus Kommune opbygger business cases og evalueringsmetoder for velfærdsteknologi.

Foto: Fra CDEU deltog EU-konsulent på sundhedsområdet, Lina Christensen, som på billedet øverst står yderst til venstre. Til højre for hende ses delegationen fra Aarhus Kommune.

Hvad gør man, når gruppen af 65+ årige og 80+ årige aldrig har været større, og når store grupper af medarbejdere som social- og sundhedsassistenter begynder at gå på pension, mens nye medarbejdere er meget svære at tiltrække? Det er en omfattende problemstilling såvel i Danmark som internationalt, og derfor er det også en problemstilling, som i høj grad optager sundhedsteamet hos CDEU.

I lyset af dette har CDEU som en del af sin satsning på sundhedsområdet valgt at se nærmere på programmet Assisted and Active Living (AAL), som Danmark for øjeblikket står uden for, men som ikke desto mindre passer fint både hvad angår praktiske løsninger i forhold til regioner og kommuner samt i forhold til den anvendte forskning, som typisk er den mest relevante netop for disse aktører.

Inviteret med for at udbrede erfaringer

I forbindelse med CDEUs afdækning af AAL-programmet valgte AAL-sekretariatet at invitere Aarhus Kommunes Center for Frihedsteknologi og CDEU med til AAL’s årlige re dage lange forum i Portugal. Målet var at lade Aarhus Kommune præsentere, hvordan kommunen arbejder med at opbygge business cases og evalueringsmetoder for velfærdsteknologi, samt hvad en kommune som Aarhus har brug for i forhold til bæredygtige netværk og projektudvikling i et europæisk perspektiv.

Ivan K. Lauridsen, som er velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune, deltog som en del af delegationen, og han forklarer udfordringen med de mange ældre således:

‘Siden oliekrisen har vores samfund ikke stået over for så stort et behov for at gentænke vores tilgang. Men denne gang er det omsorgs- og plejedelen af vores samfund, som skal gentænkes, og ikke vores energiforsyning, hvilket om muligt gør udfordringen endnu mere kompleks. Vi tror i Aarhus på, at vi på nogle parametre er på rette spor, men vi ved også, at vi kan lære af andre kommuner og aktører. AAL er som platform og program meget interessant, og vi er utroligt glade for invitationen til at komme med vores erfaringer og betragtninger på hele omsorgs- og plejeområdet, hvor vi nu i en lang årrække har arbejdet strategisk med velfærdsteknologi’.

På det tre dage lange forum i Portugal blev der ligeledes fundet tid i det travle program til, at Aarhus Kommunes delegation kunne sætte sig sammen med AAL-sekretariatets ledelse til en uformel og konkret samtale omkring, hvilke behov et program som AAL bør dække nu og i fremtiden. Desuden blev det diskuteret, hvor AALs største potentiale for at skabe europæisk merværdi skal findes.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling