Gode historier

CDEU og Aarhus Universitet afholdte kompetencedag for forskningsstøttepersonale i Bruxelles

31. maj 2017

Tirsdag den 23. maj afholdte CDEU i samarbejde med Aarhus Universitet en kompetencedag for forskningsstøttepersonale fra danske universiteter. Programmet bød på alt lige fra evaluering til impact og stakeholder engagement i europæiske forskningsprojekter, og da der var hele syv talere fra Kommissionen, nåede indlæggene og dialogen langt omkring.

Mål: At styrke danske forskeres hjemtag af EU-midler


Med et samlet budget på knap 80 milliarder euro er Horizon 2020 det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Der er imidlertid kun de allerbedste projektforslag, altså dem, der løser samfundsmæssige og grænseoverskridende problemstillinger, som får del i budgettet. Det var derfor med henblik på at blive endnu bedre til at støtte de danske forskeres hjemtag, at AU var vært for kompetencedagen, der havde særligt fokus på impact.

Impact er det nye sort

Impact er et simpelt, men alligevel komplekst begreb, der har fået større og større betydning i EU’s forskningsrammeprogram, Horizon 2020 – og som alle forventer får endnu mere indflydelse i det fremtidige forskningsrammeprogram, FP9. Det skyldes ikke mindst Europa-Kommissionens dagsorden omkring ’Better Regulation’, hvor der blandt andet sættes fokus på, hvordan skatteydernes penge kommer samfundet til gode. Det var derfor en klar prioritet for samtlige af dagens oplægsholdere, at forskere sætter ind i forhold til at adressere impact i deres ansøgninger. Både på den korte såvel som på den lange bane, hvor eksempelvis borgere og slutbrugere i højere grad bør tænkes ind.

Høj tilfredshed blandt deltagerne

Deltagerne var meget tilfredse med dagens indhold, og Pernille von Lillienskjold, der er funktionschef for Aarhus Universitet Forskningsstøtteenhed, rundede dagen af med at sige:

Vi er blevet bekræftet i, hvordan Kommissionen tænker, både i forhold til de store politiske linjer og i forhold til konkret indsigt på et ansøgningspraktisk niveau. Det er vigtigt at have for øje, hvor meget det betyder, at Horizon2020 skal være med til at udvikle innovation, videnskab og samfundet i hele Europa. Det synes jeg er godt at tage med fremover, og det er vigtigt for os at notere os, hvor vigtig den politiske dagsorden er for alle forskningsprojekter. Her er der en vigtig formidlingsopgave for os, som hjælper forskerne med at udarbejde ansøgninger. ’’