Gode historier

CDEU og Samsø krydser fingre: Ansøger LIFE om 10 millioner kr. til at beskytte unik natur

20. juni 2018

Naturen omkring Stavns Fjord på Samsø er både hjemsted for sæler, en række sjældne fugle og den værdifulde naturtype kaldet strandenge. Men engene er truet af havstigninger, så nu ansøges EU’s miljø- og klimaprogram, LIFE, om 10 millioner kroner til at beskytte de unikke enge.

Bevaringsplan skal beskytte unikke arter og planter

Strandengene er beskyttet under EU’s Natura 2000-område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede, men ventes i fremtiden at blive oversvømmet på grund af stigende havniveau. Hvis der ikke foretages en langsigtet bevaringsplan for habitattypen, vil levesteder for arter og planter, der trives i høj saltkoncentration, forsvinde.

Derfor har Samsø Kommune, Niras og CDEU de seneste måneder sammen skrevet på ansøgning til EU’s miljø- og klimaprogram, LIFE. Udover Samsø Kommune og Energiakademiet deltager bl.a. Miljøstyrelsen som central spiller i projektets monitorering.

Strandenge skal bevares ved at flytte diger

De nuværende diger ved Stavns Fjord begrænser muligheden for, at strandengene kan rykke længere tilbage i landet. Derfor vil en central del af de ansøgte LIFE-midler blive brugt til at opkøbe land, således at strandengene kan brede sig længere inde i landet. Projektet giver samtidig anledning til at gøre status på marine habitater og arter i Stavns Fjords kystlagune, der vil vokse som resultat af, at digerne flyttes.

Landopkøb kræver selv sagt opbakning og tilslutning fra lokale og jordejere, hvorfor borgerinddragelse bliver et væsentligt element i processen. En kompetence, som Samsø Kommune og Energiakademiet er internationalt anerkendte for ifm. målsætningen om at gøre Samsø selvforsynende med energi.

Fakta om projektet

Det totale budget er 17,4 millioner kroner, og vi søger LIFE om de 10 millioner kroner heraf.

Et såkaldt Concept Note er således nu indsendt til Kommissionen, der i oktober giver tilbagemelding på, om vi går videre til Full Proposal, der skal afleveres i 2019.

CDEU krydser sammen med Samsø fingre for, at projektet går videre, og vi glæder os til at bidrage til den videre proces med den store ansøgning!

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling