God historie

CDEU opdaterer om grønne offentlige indkøb

4. september 2019

Der var stort engagement og livlige diskussioner blandt deltagerne til seminaret om bæredygtighed i offentlige indkøb i Nyborg 27. august, hvor CDEU holdt oplæg om Kommissionens reviderede anbefalinger til det offentliges indkøb af fødevarer.

CDEU’s Signe Waltoft Madsen fremlægger i Nyborg den 27. august.

Vellykket var det, da mere end 30 personer deltog i seminaret ’Det offentlige måltid i en cirkulær økonomi – hvad virker, og hvordan kan vi fremme udviklingen?’, der blev afholdt i Nyborg 27. august af IFAU, Central Denmark EU Office og Aarhus Kommune som et led i EU-projektet StratKIT. Både offentlige indkøbere fra flere kommuner, Arla, Hørkram Foodservice, Planteslagterene, Dansk Vegetarisk Forening, Miljøministeriet med flere var tilstede på dagen.

Projekt dækker hele Østersøområdet

Projektet—som Aarhus Kommune, IFAU og CDEU er partner i—handler om grønne offentlige indkøb i hele Østersøområdet. På dette område er Europa-Kommissionen i gang med at opdatere sine anbefalinger, fortæller Signe Waltoft Madsen, EU-konsulent hos CDEU og oplægsholder på dagen.

  • Der er stor usikkerhed om de nye kriterier—der er mange perspektiver på bæredygtighed, der i meget høj grad afhænger af den lokale kontekst. Forventningerne til kriterierne er vigtig viden, hvis indkøberne i det offentlige ønsker at nedbringe C02-aftrykket på deres indkøbte varer i forhold til miljøcertificeringer, økologi, bæredygtig emballage og mindre madspild.

CDEU sikrer EU-perspektivet

CDEU’s oplæg handlede om, hvilke diskussioner der har været om kriterierne i EU-regi.

  • Fødevaresektoren er enormt stor, så der er også mange hensyn at tage her. Vores oplæg ridsede op, hvilke diskussioner der er om blandt andet emballage, plantebaseret kost og økologi. Eller hvilke uenigheder der er om bæredygtige fisk, siger Signe Waltoft Madsen.

CDEU bruger sin strategiske placering tæt på EU-institutionerne i Bruxelles til at sørge for, at StratKIT projektet flugter med EU’s lovgivning og strategier på området. Derudover spiller CDEU en vigtig rolle i forhold til at hente inspiration fra andre EU-regioner samt med at få projektets resultater synliggjort overfor et europæisk publikum og EU-Kommissionen.

Læs mere

Læs om projektet på StratKIT’s hjemmeside på linket her

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling