Gode historier

CDEU på konsulentkursus

29. juni 2016

På CDEU vil vi altid gerne blive bedre til vores arbejde, end vi allerede er, og derfor startede vi i denne uge en proces, som gerne skulle gøre os til endnu bedre konsulenter og projektledere.

I går havde vi således besøg af konsulent Lotte Grünbaum fra Lotte Grünbaum Consulting i Hellerup, og hun gav os via sin mangeårige baggrund i projektledelse en indsigt i, hvordan vores personligheder spiller ind på vores roller som medarbejdere, samtidig med, at der blev skabt en fælles referenceramme for vores arbejde som konsulenter og projektledere.

Kurset afstedkom en god diskussion, som gav os alle en dyberegående indsigt i hinandens måde at arbejde på, hvilket vi er overbeviste om vil fremme samarbejdet på kontoret. Samtidig fungerede kurset som en grundig introduktion til vores individuelle måder at arbejde på for vore to nye konsulenter, Lina Christensen og Thomas Steen Hansen.

Der er planlagt endnu to moduler af kurset, hver med to dages varighed, og det er planen, at de to kommende moduler skal kunne give os mere konkrete værktøjer til at træne redskaber til god projektledelse. Om kurset siger direktør Lars Holte Nielsen:

”Det er vigtigt, at CDEU hele tiden udvikler sig til at blive bedre til at hjælpe vores partnere i Midtjylland til at udnytte EU’s muligheder. Derfor skal vi også udvikle os som medarbejdere og som organisation, og det er det, vores kursus handler om.”

De to sidste moduler af kurset vil ligge i oktober og november måned i år.