Gode historier

CDEU på studietur til Brexit-land

21. september 2016

CDEU var på faglig ryste-sammen-tur i Skotlands hovedstad, Edinburgh, hvor det gennemgående tema var Brexit. Med de dystre udsigter til trods, så gav turen håb om et fortsat godt, internationalt samarbejde. Besøget bød blandt andet på møder med skotske embedsmænd, University of Edinburgh og regionskontoret i Skotland.

Status efter Brexit: Winter is coming…

På førstedagen var kontoret inde at se Skotlands parlament, og blev modtaget af Charlotta Norlander fra afdelingen International Relations. Her var der arrangeret et møde med de embedsmænd, som lige nu beskæftiger sig med Brexit. Dette møde gav indsigt i, hvilke interesser Skotland har for et fortsat samarbejde med EU. På trods af EU-formand Donald Tusks bemærkning om, at ’Winter is coming’, arbejdes der aktivt for at afblæse dette scenarie. Det står klart på baggrund af dette møde, at et fortsat tæt samarbejde med EU er målet for den skotske regering.

Et internationalt netværk er vigtigt

Efterfølgende gik turen til University of Edinburgh. Her mødtes CDEU med repræsentanter for uddannelses- og forskningsinstituttet; Dorothy Watson, leder af Global Partnerships, og Stuart Easter, medlem af European Funding Team. Horizon 2020 er et vigtigt værktøj inden for EU-forskningsmidler. Lige nu arbejder universitet videre med de aftaler, der allerede foreligger, men Storbritanniens udmelding af EU vil påvirke universitetets forskning. Der arbejdes dog aktivt på at udvide internationale samarbejder, som kan fortsætte efter et endeligt Brexit.  Dorothy Watson siger:

– Modtagelsen af den danske delegation fra Central Denmark EU Office var en konkret påmindelse om det stærke bånd, der er mellem Skotland og EU. Uagtet de konsekvenser, Brexit vil få, vil vi fortsat være en international funderet uddannelses – og forskningsinstitution, og det er derfor vigtigt for universitetet, at vi skaber netværk og alliancer.

Fortsat internationalt samarbejde mellem regioner

På andendagen mødtes CDEU med repræsentanter for det skotske EU-kontor Scotland Europe samt East of Scotland European Consortium. Begge kontorer ønsker ligeledes at fortsætte og understøtte et godt samarbejde på tværs af lande, sektorer og universiteter. Mødet faciliterede en god og gensidig kontakt mellem regionskontorerne, som har mange fælles interesser.

Edinburgh var kort og godt vært for nogle udbytterige møder, som understregede vigtigheden og ønsket om et fortsat samarbejde mellem Skotland og EU. Vinteren er altså umiddelbart sat på pause, og vi på CDEU håber på et fortsat godt og frugtbart samarbejde med vores skotske partnere – også efter et Brexit.