Gode historier

CDEU på workshop for at hjælpe SMV’er med at internationalisere

28. juni 2017

CDEU har de sidste to dage været stærkt repræsenteret i Aarhus på en stor anlagt workshop. Formål: At optimere erhvervsfremmesystemerne, så endnu flere små- og mellemstore virksomheder kan internationalisere.

Et stort, uforløst potentiale

Der ligger et meget stort potentiale og venter på de små- og mellemstore virksomheder (SMV’er), der har mod på at internationalisere. Derfor er der fokus på, hvordan erhvervsfremmesystemerne i de enkelte regioner kan blive endnu bedre til at hjælpe SMV’erne hermed.

For at understøtte denne indsats er CDEU gået med som partner i et fireårigt europæisk projekt kaldet Everywhere International SMEs (EIS), hvori forskellige europæiske regioner lærer af hinanden og sammen udvikler nye værktøjer til at hjælpe SMV’erne. I alt 9 forskellige partnere fra 7 forskellige lande deltager i projektet, der løber frem til 2020.

Samtlige partnere samlet i Aarhus

I løbet af de sidste to dage har samtlige 9 partnere og et større antal stakeholders således været i Aarhus for at blive klogere på og selv bidrage til forskellige regioners indsatser på internationaliseringsområdet. Blandt andet er Region Midtjyllands eget Eksport- og Internationaliseringsprogram blevet set grundigt efter i sømmene af deltagerne, der har haft mulighed for at komme med input til, hvordan systemerne kan fungere endnu bedre.

CDEU har været repræsenteret af tre personer, herunder vores direktør, Lars Holte Nielsen, der på billedet herover er ved at præsentere CDEU som en del af Region Midtjyllands Eksport- og internationaliseringsprogram, samt EU-konsulenterne Sarah Eline Hansen og Tarik Kehli.
Sidstnævnte fortæller om udbyttet af de to dage:

– Det har været meget lærerigt for os at være med. Dels har der været en grundig gennemgang af Eksport- og Internationaliseringsprogrammet, som CDEU selv er en del af. Her er programmet blevet set igennem med friske øjne, hvilket har givet masser af gode input, der på sigt kan være med til at forbedre programmet. Dels fungerer disse workshops i EIS-regi som en intern udvikling for os på CDEU, idet vi med dette partnerskab oplever, hvordan det selv er at være en del af et projekt. Det giver os en værdifuld viden, som vi kan bruge, når vi rådgiver andre om at være med i europæiske projekter.

Vil samle og udbrede bedste praksis

Igennem hele EIS-projektet udvikles et såkaldt EIS-værktøj, der vil samle bedste praksis i erhvervsfremmesystemerne fra hver enkelt region i projektet. Det er målet, at EIS-værktøjet skal give europæiske SMV’er en række værktøjer til at overkomme udfordringer ved at internationalisere. På den måde vil EIS-projektet ikke alene undersøge og optimere erhvervsfremmesystemerne i partnerregionerne, men også levere et redskab, som andre regioner kan bruge til at drage nytte af erfaringerne fra de 7 partnerregioner.

CDEU har i EIS-projektet ansvar for kommunikationsindsatsen i hele projektets fireårige levetid.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst