Gode historier

CDEU på workshop i Ringkøbing-Skjern Kommune

28. september 2016

CDEU deltager i disse dage på en workshop med Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kommunens internationale arbejde og samarbejde med CDEU er på dagsordenen hos de 25 deltagere.
Workshoppen afholdes som et led i den samarbejdsaftale, som i foråret blev indgået mellem CDEU og kommunen, og som skal fungere som et pilotprojekt for, hvordan CDEU kan skabe størst muligt udbytte af EU for kommunerne i Midtjylland fremadrettet.

Siden den 1. maj, hvor aftalen mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune blev indgået, er der blevet samarbejdet på kryds og tværs inden for områderne Energi, Produktionsindustri/Erhverv, Fødevarer og Turisme. Ringkøbing-Skjern har en særlig profil på disse fire områder, og derfor er der også et ønske om at stå stærkere på områderne internationalt. Det er således de seneste måneders arbejde mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern, som i de seneste dage er blevet konkretiseret på workshoppen, hvor en bred vifte af aktører fra kommunen har deltaget og givet deres besyv med.

Klare planer for samarbejdet

EU-specialkonsulent hos CDEU, Åse Højlund Nielsen, fortæller, at parterne nu har lagt klare planer for samarbejdet, og at forventningen er, at planerne vil føre frem til konkrete resultater, der kan skabe værdi for kommunen. Workshoppen har også afstedkommet en forventningsafstemning mellem parterne, så det nu står soleklart, hvem der skal lave hvad i det kommende samarbejde. Desuden er der blevet indlagt såkaldte ’stopklodser’, som gør, at samarbejdet kun er forpligtende, netop hvis det giver mening – altså hvis der kommer konkrete resultater på bordet.

’Dette er et pilotprojekt, som skal afdække, hvordan man skaber bedst mulig værdi ud af de penge, som kommunerne investerer i CDEU’, siger Åse Højlund Nielsen og fortsætter:

’For CDEU har det tidligere været en udfordring at levere præcis det, som kommunerne ser som reel værdi. Men samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune hjælper os til at lave en model for, hvordan kommunerne kan få mest muligt ud af EU og af vores kontor – og det afhænger alt sammen af, at der er et klart engagement fra begge sider’.

Får mere ud af EU

Det engagement lægger Ringkøbing-Skjern, og selv om samarbejdsaftalen med CDEU kun er få måneder gammel, så ser det allerede lovende ud. Ann Elisabeth Bjerrehøj, som er leder af Analyse og Ekstern Udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller, at kommunen har lavet et ryk i forhold til at arbejde internationalt:

’Generelt kan vi allerede nu se, at vi kan bruge CDEU til at få mere ud af EU. Derved kan vi skaffe EU-finansiering, og vi kan få hentet ny viden og nye samarbejdsmuligheder til vores område fra andre steder i EU’, siger hun og uddyber:

’Vi har lagt en plan for at få søgt medfinansiering til tre forskellige, konkrete erhvervsprojekter inden for det næste år, ligesom vi har opstillet et mål om at hjælpe virksomheder i området til at søge EU-finansiering til produktudvikling. Vi samarbejder også med CDEU om, hvordan vi selv bliver i stand til at identificere, hvilke virksomheder der har muligheder for EU-finansiering’.

Kontoret lidt længere nede ad gangen

Rasmus Sømod, der er turismeudviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, supplerer:

’De første måneder siden maj har vist i praksis, at CDEU er kontoret lidt længere nede ad gangen.

Samarbejdet med CDEU er blevet en guideline for Ringkøbing-Skjerns politikker, og de forpligter os til at tænke internationalt. Vi kan jo allerede nu se, at det fører til noget i praksis’.

Foruden de finansielle fordele, der ligger i at kunne søge om EU-støtte, så har samarbejdet også til formål at opbygge netværk og at vidensdele over grænser, hvilket Ringkøbing-Skjern arbejder aktivt frem mod.

Det er hensigten med aftalen, at samarbejdet løbende justeres. Derfor er der også planlagt en telekonference i februar måned 2017, hvor alle aktørerne fra workshoppen vil deltage med henblik på at lave en status for, hvordan samarbejdet forløber.

Mere information

Har du spørgsmål eller brug for mere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.