Gode historier

CDEU til kick-off på Everywhere International SME’s i England

22. marts 2017

Everywhere International SMEs-gruppen foran Hampshire County Council.

CDEU og Region Midtjylland er blevet partnere i et fireårigt projekt kaldet Everywhere International SMV’s (EIS), som har til formål at forbedre erhvervsfremmesystemerne i Europa. Der er i alt ni partnere fra syv forskellige lande med i projektet, og det bliver CDEU’s opgave at tage sig af kommunikationsindsatsen i alle de fire år, som projektet varer.

Fra CDEU deltog erhvervskonsulent Sarah Eline Hansen, projektmedarbejder Tarik Kehli og direktør Lars Holte Nielsen i det godt tre dage lange kick-off, der blandt andet bød på workshops med de mange andre partnere.

–  At møde partnerne ansigt til ansigt er langt mere effektivt end blot at kommunikere elektronisk, og så hjælper møderne også med til at opbygge den fornødne tillid og samarbejdsevne, som er nødvendig, når man skal arbejde så tæt sammen, som vi skal, henover en periode på fire år, fortæller Tarik Kehli.

Gode relationer er i centrum

Netop det at skulle stå for kommunikationsindsatsen fordrer nemlig, at de personlige relationer er i top:

–  Som den partner, der står med ansvaret for kommunikationen i projektet, er det for CDEU alfa og omega at have gode relationer til de forskellige projektpartnere. Derudover er det også vigtigt at have en god forståelse af og fornemmelse for, hvad projektpartnerne hver især bibringer projektet og for, hvor projektet er på vej henad.

Region Midtjylland hentede inspiration og idéer

Specialkonsulent hos Region Midtjylland, Malou Munkholm, var ligeledes med til kick-off’et og fortæller:

–  På workshoppen mødte vi hele partnerskabet for første gang, og der blev lagt konkrete planer for, hvordan vi skal omsætte ansøgningen til aktiviteter i projektet og for vores lokale interessenter. Projektet skal give os indblik i, hvordan man arbejder med virksomheder og øget internationalisering hos de øvrige partnere. Ved at lære af dem og præsentere vores midtjyske programmer, vil vi få inspiration og konkrete ideer til arbejdet med vores fremtidige Vækst- og Udviklingsstrategi og handlingsplan i Region Midtjylland.

Tarik Kehli tilføjer:

–  Sagt helt kort, så ønsker regionen at optimere understøttelsen af et spirende erhvervsliv samtidig med, at den sammen med CDEU kan høste værdifulde erfaringer med interregionalt samarbejde på tværs af Europa, der danner grobund for fremtidens frugtbare projekter.

Baggrund

Everywhere International SMEs (EIS)-projektet tager udgangspunkt i en anerkendelse af regionale og europæiske behov for, at flere SMV’er internationaliserer, da flere studier viser, at SMV’er har større chance for at overleve i et globalt konkurrencedygtigt erhvervsklima, hvis de internationaliserer.

Sammen med ni partnere fra syv forskellige regioner i Europa skal RM og CDEU være med til at kortlægge, sammenligne og optimere regionale erhvervsfremmesystemer, der har til formål at fremme SMV’ers internationalisering. Målet er at drage nytte af hinandens erfaringer på erhvervsområdet for derved at forbedre erhvervsfremmeklimaet for SMV’er.

Vil du vide mere om CDEU’s arbejde for SMV’er, så kontakt os på Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst