Gode historier

CDEU var medarrangør af succesfuld workshop for midtjyske iværksættere

31. maj 2017

Thomas Steen Hansen, erhvervskonsulent hos CDEU.

Den 23. maj 2017 afholdte CDEU i samarbejde med Væksthus Midtjylland og VIA University College i Horsens en workshop for midtjyske iværksættere. Arrangementet blev en stor succes, hvor 15 midtjyske iværksættere opnåede større viden om mulighederne for at modtage støtte fra EU’s Horizon 2020-program. Workshoppen var den første af to – til efteråret holdes der en lignende i Århus.

Formålet med workshoppen var at oplyse og afklare iværksættervirksomheder om deres muligheder i EU’s Horizon 2020-program. Iværksætterne fik således råd og vejledning om, hvilke kriterier der skal opfyldes for at kunne modtage støtte fra EU’s programmer. Workshoppen blev afholdt i regi af et EU-DK Hjemtagsprojekt, som CDEU er projektleder på. Projektet er udbudt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Bred vifte af oplæg

VIA University College i Horsens, der også havde været så venlige at lægge lokaler til arrangementet, fortalte om, hvad de gør for at hjælpe de studerende i gang med en tilværelse som iværksættere. Endvidere fortalte de om forskningssamarbejder med VIA og om, hvilke muligheder virksomheder har for at få praktikanter.

Væksthus Midtjylland holdt et oplæg om, hvordan de hjælper midtjyske virksomheder med at vækste. Der var bl.a. fokus på, hvad væksthuset gør for at ruste yngre virksomheder, således at flest mulige midtjyske virksomheder overlever.

CDEU’s erhvervskonsulent, Thomas Steen Hansen, stod for et oplæg om CDEU’s afklaringsforløb for virksomheder, kaldet iFacilitator. I et iFacilitator-forløb vurderes det, om det kan betale sig for en virksomhed at søge EU-støtte. Således ses der primært på, om virksomhedens projektidé er tilstrækkeligt innovativ, har tilstrækkeligt markedspotentiale og om virksomheden kan realisere et større udviklingsprojekt. CDEU hjælper og vejleder virksomheden frem til det punkt, hvor den kan tage en oplyst beslutning om, hvorvidt det er relevant at ansøge om EU-tilskud eller ej.

Mulighed for individuel rådgivning

Efter oplæggene tog en stor andel af de fremmødte imod muligheden for individuel afklaring. Her præsenterede de kort deres projektidé for CDEU’s Thomas Steen Hansen. I de tilfælde, hvor det blev vurderet, at der var muligheder ift. EU’s støtteprogrammer, blev der aftalt et opfølgende møde. Derfor vil Thomas Steen Hansen tilbringe de næste uger med at turnere rundt i Midtjylland for at følge op på de mange, gode innovationsidéer.

CDEU giver høj succesrate

Konkurrencen om EU’s støttemidler til innovation er særdeles hård, men CDEU har en høj succesrate på området. Hemmeligheden er vores afklaringsforløb – iFacilitator. Her giver vi virksomheder en gratis afklaring af, om deres konkrete innovationsprojekter har en chance for at opnå EU-midler til at booste udviklingsindsatsen. I de senere år er ca. 40 % af de støtteansøgninger, som CDEU har hjulpet med, endt med at give pote, og det er et godt stykke over succesraten på landsplan. Derfor er det også CDEU’s mål at få endnu flere innovative SMV’er med i iFacilitator.

Partnerskab med Væksthus Midtjylland

Initiativet med fokus på iværksættere er lavet i partnerskab med Væksthus Midtjylland ved at tilpasse, markedsføre og samtænke eksisterende ordninger til midtjyske virksomheder. Væksthus Midtjylland har allerede en effektiv service til disse, og CDEU vil gerne gennem projektet sikre, at samarbejdet fungerer optimalt for iværksætterne.

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed