Gode historier

CDEU vil maksimere kommunernes udbytte af EU

25. maj 2016

CDEU og Viden & Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune har lavet en helt ny form for samarbejdsaftale, der på sigt skal bane vejen for, at alle midtjyske kommuner får mest muligt ud af EU.

Aftalen er et to-årigt projekt, der har til formål at klarlægge, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune med fordel kan arbejde på europæisk plan, når det drejer sig om at skabe øget vækst i området. For selv om der i mange kommuner arbejdes hårdt på det internationale område, så er der fortsat et stort potentiale, der i dag ligger uudnyttet hen, når det kommer til det europæiske samarbejde.

– Vi har arbejdet tæt sammen med kommunerne i næsten 10 år nu, og vi har i den periode høstet masser af erfaringer. Det er de erfaringer, som vi nu vil sætte i spil ved at lave nogle samarbejdsmodeller, der vil sætte kommunerne i stand til at gribe de muligheder, som EU tilbyder, i endnu højere grad, end de kan i dag.

Sådan lyder det fra CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, om den nye aftale, der i går blev underskrevet af Ringkøbing-Skjerns borgmester, Iver Enevoldsen (V).

’Kommunens internationale kontor længere nede ad gangen’

Aftalen går ud på at intensivere samarbejdet mellem kommunen og CDEU samtidig med, at relationen skal gøres mere uformel. Det skulle gerne lede til et højere niveau af vidensdeling, eller, som det formuleres i aftaleteksten: ’CDEU skal opfattes som kommunens internationale kontor længere nede ad gangen’.

Først og fremmest skal der laves en detaljeret kortlægning af de specifikke områder, som Ringkøbing-Skjern med fordel kan tage fat på internationalt. Her vil der især blive arbejdet med turisme, energi, produktionsindustri og landbrug/fødevarer, da disse fire er særlige fokusområder for Ringkøbing Skjern Kommune. Næste skridt bliver så at føre initiativerne ud i livet. Her vil CDEU bistå med blandt andet sparring, formidling af kontakt til EU, udarbejdelse af projektansøgninger og skabelse af nye netværk, som for kommunen gerne skulle lede til flere EU-midler og mere indflydelse i europæisk sammenhæng.

Men de positive effekter stopper ikke her, for CDEU har til hensigt at bruge det to-årige projekt som en forløber for lignende samarbejder med andre midtjyske kommuner. Dermed bliver den netop indgåede aftale en form for pilotprojekt, der skal danne grundlag for, hvordan CDEU fremadrettet kan være med til at skabe resultater for ikke bare en enkelt kommune, men for hele Midtjylland.