Gode historier

CDEU’s europæiske netværk fører til partnerskab mellem Risskov Gymnasium og skoler i syv europæiske lande

17. december 2012

I begyndelsen af december 2012 sendte CDEU en partnersøgning ud i det europæiske netværk på vegne af Risskov Gymnasium i Midtjylland. Gymnasiet ønsker at udvide deres internationale aktiviteter, blandt andet gennem udvekslingsaftaler mellem danske og europæiske studerende.

Populær partnersøgning

Partnersøgningen blev modtaget  positivt  og fik en masse til at henvende sig, og det har betydet, at skolen allerede nu er undervejs med et projekt i partnerskab med Portugal, Spanien, Rumænien, Bulgarien, Litauen, Tyrkiet og Tyskland. Projektet forventes at blive skudt af stablen i starten af det nye år med en ansøgning under Comenius-programmet: ”Portugiserne er de koordinerende og har inviteret os til opstarts/planlægningsmøde i januar”, fortæller Peter Damgaard Lunde, der er pædagogisk leder på Risskov gymnasium. ”I løbet af et par dage skal jeg i gang med at skrive ud til alle de mange, som har meldt positivt tilbage og som vi desværre må skuffe. Et stort cadeau til jer – man må sige det virker” siger han.

Om gymnasiet: Risskov Gymnasium er lokaliseret i den nordlige del af Aarhus og har omkring 800 elever. Gymnasiets værdier er viden, identitet, kreativitet og fællesskab. Filosofien er at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Læs mere om gymnasiet her.