Gode historier

CDEU’s sundhedsteam på studietur til Luxembourg

22. marts 2017

Den midtjyske sundhedssektor er stærk og innovativ, men en ny rundspørge som CDEU i øjeblikket er i gang med viser også, at sundhedsaktører på tværs af kommunerne har interesse i at løfte området yderligere bl.a. gennem styrket vidensdeling med andre europæiske lande og eventuel deltagelse i internationale projekter på prioriterede områder. Med dette afsæt stod CDEU i spidsen for forberedelsen af turen til Luxembourg.

Den Europæiske Investeringsbank tilbyder lån og teknisk assistance til sundhedsområdet

Første stop på turen var Den Europæiske Investeringsbank (EIB), hvor bankens life science specialister fortalte om institutionens prioriteter for 2017-2019, og hvilke lånemuligheder der er for sundhedssektoren. I kraft af sine finansieringsaktiviteter understøtter banken EU’s politik på sundhedsområdet, som formuleret under EU’s Tredje Sundhedsprogram (2014-2020), der har fire overordnede prioriteter: (i) At fremme sundhed og forebygge sygdomme, (ii) At beskytte borgere fra grænseoverskridende sundhedstrusler, (iii) At bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer, og (iv) At lette adgangen til bedre sundhedsydelser for EU-borgere.

Foruden den reelle lånemulighed yder EIB også teknisk assistance (TA). TA er et tilskud der gives for at understøtte den gode business case og kan udforme sig forskelligt og omfatter typisk udbudsarbejde, feasibility studier, mm. EIB yder både lån til infrastruktur, forskning og social innovation. Det afgørende kriterium er, om projekterne er økonomisk bæredygtige.

I Danmark har flere forskningstunge organisationer inden for life science – ikke mindst i den private sektor – gjort brug af EIB, mens den offentlige sektor i sammenligning med andre nordiske lande har været mere tilbageholden.

General Direktoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed deler viden om nyt arbejdsprogram

CDEU opruster på sundhed og derfor tog CDEU’s sundhedsteam i sidste uge på studietur sammen med de andre danske regionale kontorer i Bruxelles til Luxembourg for at besøge Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (DG SANTE), samt Kommissionens udøvende agentur, der administrerer EU’s Tredje Sundhedsprogram (CHAFEA). Læringerne fra turen skal nu i spil over for de midtjyske sundhedsaktører.

Næste stop var hos Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, hvor gruppen besøgte lederen af den afdeling, der er har ansvar for det sundhedspolitiske og videnskabelige udvalg. Direktoratet har ansvar for at formulere politikker og handleplaner inden for sundhedsområdet, samt overvåge implementering af lovgivning.

Gruppen fik her mulighed for at rejse over for Kommissionen, at det er afgørende, at aktiviteter på sundhedsområdet sammentænkes med det regionale og lokale niveau, da ansvaret for implementering af sundhedspolitikker er forankret på disse niveauer i Danmark. Danmark rangerer lavt over hjemtag under EU’s Tredje Sundhedsprogram, og derfor var disse budskaber vigtige at få afleveret. Kommissionen understregede, at også sundhedsprogrammet arbejder på at blive endnu mere præcis i sin vurdering af effekt og impact, og her har Danmark en vigtig rolle i forhold til at dele, hvordan der lokalt arbejdes med patientfokus, deling af best practice og udbyttebaseret impact.

Kommissionens udøvende sundhedsagentur

Sidste stop var Kommissionen udøvende sundhedsagentur CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency). Dette agentur understøtter implementering af de calls, som Kommissionens Sundhedsprogram udstikker.

Kommissionen har et budget til EU’s Tredje Sundhedsprogram på 449.400.000 euro, og der arbejdes med årlige arbejdsplaner (se plan for 2017 her), der bidrager til den overordnede politik.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet