GODE HISTORIER

Cirkulære Samsø er med i nyt stort EU-projekt om genanvendelse af spildevand

18. januar 2023

Den grønne frontrunner-ø Samsø har længe arbejdet med cirkulære processer på øen. Nu skal spildevandet også genanvendes. Og de bedste løsninger til genanvendelse skal findes i det europæiske samarbejde. 

 

 

Samsø Kommune deltager i EU-projektet ”INTERREG ReNutriWater”, der handler om bedre udnyttelse af spildevand til f.eks. vanding af grønne anlæg, parker, kommunale jorde, mm. For selvom der er strenge EU-restriktioner på brugen af spildevand i f.eks. landbruget til dyrkning af fødevarer, så kan spildevand udnyttes i mange andre sammenhænge. CDEU hjalp i foråret 2022 Samsø Kommune med at komme ind i EU-projektet.

Smart vandforvaltning i Østersøregionen

Der har i årevis været fokus på at genoprette økosystemer og vandkvalitet i Østersøen (og indre farvande), der stadig er i dårlig tilstand bl.a. grundet udledninger fra landbruget. Derfor har projektet også fokus på nærringsstofbalancer i spildevandet og opmærksomhed på at reducere næringsstoffer til vandmiljøet. Målet er derfor at kapacitetsopbygge myndigheders evne til at udnytte spildevandet optimalt og miljørigtigt – og fremme vandforsyningers innovation inden for området.  

Udfordringen er at bevare den rette balance af næringsstoffer og samtidig sikre, at overskydende næringsstoffer og forurenende stoffer såsom lægemidler, mikroplast og tungmetaller fjernes, for at undgå forurening. I projektet vil der foregå udveksling af løsninger mellem landene f.eks. i forhold til, hvordan man vurderer den lokale efterspørgsel på spildevand, passende teknologier til rensning, miljørisici, lovgivningsmæssige barrierer og muligheder, mm.  

Løsninger skal afprøves i pilotprojekter 

EU-projektet ønsker at erstatte brugen af ​​værdifuldt drikkevand med genanvendt spildevand af en kvalitet, der passer bedre til lokale behov – og de lokale behov skal identificeres og testes i projektet i konkrete pilotprojekter. Der er f.eks. mange rekreative områder i Østersøområdet, hvor øget genanvendelse af spildevand med fordel kan bruges til at reducere vandressourcer, energiforbrug og behovet for gødning.  

 

Målet er at kapacitetsopbygge myndigheders evne til at udnytte spildevandet optimalt og miljørigtigt – og fremme vandforsyningers innovation inden for området.  

Fakta om projektet 

EU-projektet varer 3 år, og samler partnere fra bl.a. Polen, Finland, Estland, Sverige og Danmark. Partnerne får dækket 80% af omkostningerne med EU-funding.  Samsø Kommune har fået direkte EU-tilskud på 699.282 DKK, mens Samsø Spildevand A/S har fået 443.683 DKK. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling