Gode historier

Coast 2 Coast Climate Challenge – sidste workshop inden aflevering!

16. marts 2016

På billedet ses Tais, Anne-Sofie og Birgitte i fuld gang med at få styr på de sidste detaljer forud for workshoppen i morgen.

I morgen holder CDEU og Region Midtjylland fjerde og sidste workshop for partnere i Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C CC), inden vi for alvor sætter slutspurten ind mod, at projektet afleveres d. 15. april 2016.

Formålet med workshoppen er at få gennemarbejdet ca. 20 demonstrationsprojekter, få styr på økonomien, underskrive partnererklæringer og sørge for, at alle detaljer er på plads til, at projektudviklerne kan sætte ansøgningen sammen. Derudover er det vigtigt at sikre, at alle partnere stadig ser sig selv i projektet og forstår deres rolle. Derfor lægges der meget vægt på at fastholde gejsten og motivationen hos de involverede.

Mange interessenter er med i projektet

C2C CC er et klimatilpasningsprojekt, der involverer størstedelen af de midtjyske kommuner, spildevandsselskaber, konsulentfirmaer, statslige styrelser, mm. Projektet tager udgangspunkt i de kommunale klimahandlingsplaner og har det overordnede mål at gøre Region Midtjylland mere klimarobust. C2C CC varer i alt 6 år, og derefter er det meningen, at projektet fortsætter enten ved at søge nye EU-midler eller ved at Region Midtjylland overtager. Projektet søges under LIFE-programmet, som er EU’s støtteprogram inden for områderne natur og klima.

CDEU har været med hele vejen

CDEU’s arbejde bestod i begyndelsen mest af lobbyarbejde bl.a. ved at kontakte Europa-Kommissionen og fremlægge ideen om, at klimatilpasning kunne bygge på kommunernes klimatilpasningsplaner. Denne idé syntes Europa-Kommissionen godt om, og det blev begyndelsen på C2C CC. Der blev arbejdet hårdt i 2015 for at gøre første del af ansøgningen klar, og heldigvis fik CDEU, de midtjyske kommuner, regionen og alle de andre partnere i  C2C CC  en tidlig julegave, da det blev meddelt i december, at projektet var gået igennem til den anden og sidste ansøgningsrunde. Siden da er slutspurten for alvor sat ind frem mod deadline d. 15. april 2016, hvor den fulde ansøgning skal afleveres.

Et af demonstrationsprojekterne i C2C CC hedder Håb til Håb og ligger i Hedensted. Her ses en oversvømmet raste og p-plads hos et turist- og fritidscenter.

På workshoppen i morgen deltager Birgitte Karnøe Frederiksen, Anne-Sofie Drud Gregersen og Tais Sandal Nissen fra CDEU. Der deltager i alt ca. 40 personer i workshoppen.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling