Arrangementer

Deltag i grønt seminar om affaldsforebyggelse

19. februar 2020

Kom til grønt seminar i Viborg den 4. marts og vær med til at udstikke temaer og danne partnerskaber inden for forebyggelse, mere genbrug og øget genanvendelse af affald. Tilmelding skal ske senest den 26. februar.

EU’s prioriteter matcher midtjyske ambitioner

EU barsler med en visionær plan for den cirkulære økonomi, og denne plan flugter godt med de midtjyske prioriteter på området, hvor vi har store ambitioner inden for affaldsforebyggelse.

Den 4. marts fra 09.30 – 16.00 afholder Region Midtjylland derfor et seminar, der er særligt rettet mod kommuner, affaldsselskaber og andre centrale aktører i affaldshåndteringen, og hvor der er mulighed for at blive meget klogere på, hvordan EU støtter op om større, fælles indsatser på området.

Mål: Stort, fælles projekt om affaldsforebyggelse

Der skal midler til omstilling, hvis vi mener den alvorligt, og derfor er der taget initiativ til at samle stærke, midtjyske kræfter til et fælles projekt, som skal rettes mod gennemførelse af den kommende nationale affaldsplan, og hvor en del af finansieringen skal komme fra Kommisssionens LIFE-program.

LIFE-programmet støtter projekter inden for bl.a. natur, miljø og klima, og i midtjysk regi kan vi nævne det omfattende klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge, der i 2016 modtog 51 mio. kr. i LIFE-støtte, og som siden da har bundet 31 partnere sammen i 24 delprojekter med det samlede mål at tilpasse Midtjylland bedst muligt til klimaforandringerne.

Få mere viden og udvikl jeres initiativer i fællesskab

Nu gælder det et vigtigt miljøaspekt, som vedrører os alle, nemlig hvordan vi mindsker affaldsmængden, øger genanvendelsen og får en mere cirkulær økonomi. På dagen den 4. marts får I derfor både mere viden om LIFE IP og om den nationale affaldsplan, ligesom I får lejlighed til at udvikle initiativer i fællesskab med andre kommuner og affaldsselskaber.

Tid og sted

Tid: 4. marts fra 09.30 – 16.00,
Sted: Region Midtjylland, Skottenborg 26, Viborg

Tilmelding

Tilmelding via Plan2Learn på linket her senest den 26.02.2020.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling