Arrangementer

Deltag i Kommissionens årlige konference om bæredygtig energi

28. februar 2018

Den 5.-7. juni 2018 finder den årlige konference om bæredygtig energi sted i Bruxelles. Her vil Europa-Kommissionen og interessenter på energiområdet debattere de nyeste tendenser og præsentere nye tiltag på området. På konferencen vil der være mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden om energieffektivitet og energisikkerhed.

Der er bred deltagelse fra både offentlige myndigheder, private virksomheder samt NGO´er, og konferencen er en unik platform til at opsamle ny viden, dele knowhow og skabe nye kontakter. Derudover kan man bruge ugen til at profilere sine løsninger og skabe opmærksomhed fra både Kommissionen og beslutningstagere i mange EU-lande. Er du interesseret, kan du blive en del af konferencen på følgende måder:

  • Arrangere et event, som skaber opmærksomhed omkring vedvarende energi. Læs mere her.
  • Deltage i ”EU Sustainable Energy Award”, hvor du skal præsentere dit projekt foran en jury. Prisen henvender sig til forbrugere, den offentlige sektor, virksomheder og energiledere. Læs mere her.
  • Indsende ønske om at være en del af ”netværksbyen”, Europa-Kommissionen udvælger de parter, de finder relevante. Læs mere her.
  • Udarbejde en session eller præsentation til konferencen. Læs mere her.

CDEU’s konsulent på energiområdet, Signe Waltoft Madsen, kan kun opfordre midtjyske energiaktører til at deltage, da vi har masser af innovative løsninger at vise frem:

– Det er en oplagt mulighed for regioner til at showcase, hvordan man tackler energiudfordringerne lokalt. Det har vi mange gode eksempler på i Region Midtjylland, hvor vi har hentet mange EU-midler til energiprojekter, herunder ELENA programmet, der omhandler energieffektivisering og omlægning til vedvarende energi. Region Midtjylland har bl.a. haft projekter inden for energirenovering i bygninger, samt et fjernvarmeprojekt med det formål at omstille naturgasfyrede værker til grøn energi.

Signe Waltoft Madsen fremhæver især to områder, Region Midtjylland og Danmark er særligt dygtige til:

– Fjernvarme er en dansk styrke, og midtjyske virksomheder er gode til at tjene penge på grøn teknologi. Avanceret fjernvarmeteknologi, og senest fjerde generation fjernvarme (4GDH), er et område, hvor vores europæiske naboer kigger os over skulderen, siger hun og fortsætter:

– Systemintegration og de cirkulære principper er også et fokusområde i Midtjylland. Som eksempel kan nævnes den kommende erhvervspark GreenLab Skive, der skal tiltrække virksomheder til fremstilling af biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose. Visionerne i Skive kan blive et af Europas fyrtårsprojekter på energiområdet.

Hvem kan deltage?

Alle, der arbejder med energi og fremtidens energileverancer.

Frist

Fristen for tilmelding er den 5. marts 2018.

Tid og sted

Den 5.-7. juni 2018 i Bruxelles.

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst