God historie

Der skal sættes strøm til e-mobiliteten: Stor LIFE-ansøgning er netop afleveret

12. oktober 2022

Vi skal til at tænke e-mobilitet på en helt ny måde, hvis vi vil nå vores ambitiøse klimamål. Det er essensen i WeCARe, en stor ansøgning til EU’s LIFE-program, som CDEU i sidste uge indsendte sammen med et bredt, dansk partnerskab. Vi har talt med den ledende partner, Skive Kommune, om, hvorfor der er behov for et projekt som WeCARe, og hvad de håber at få ud af ansøgningen.

Elcykler, elbiler og el-løbehjul skal i spil i meget højere grad, end de er i dag, hvis vi vil nå vores ambitiøse klimamål. Det kræver dels, at vi bliver bevidste om de valg, vi tager, dels at borgerne tages med på råd, når der skal udtænkes løsninger.

11 danske partnere bag ansøgningen

Sådan er tankerne bag WeCARe (WE CARE ABOUT E-MOBILITY), som 11 danske partnere netop har indsendt. De tæller: Skive Kommune, Frederikshavn Kommune, Horsens Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, KL, Skive College, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Vejsektorens Efteruddannelse, CDEU og Autobranchens Uddannelsescenter – sidstnævnte er med som associeret partner. For alle fem deltagende kommuner gælder, at der afventes politisk godkendelse.

Det med den grønne omstilling handler ikke kun om teknologi og dimser – adfærden og forståelsen er mindst lige så vigtig. I sidste ende bliver ingen af os målt på gode intentioner, men derimod på konkret handling… Derfor håber jeg, at vi med WeCARe kan få skabt nogle konkrete resultater, som borgerne – og ikke kun dem i vores eget område – kommer til at mærke og få glæde og værdi af – Alexander Lauring Knudsen, teamleder af Energibyen Skive

Fem deltagere fra Energibyerne

Skive, Frederikshavn, Horsens, Høje-Taastrup og Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i projektet via deres rolle i Energibyerne – en sammenslutning af syv ambitiøse, danske kommuner, der vil vise vejen for den grønne omstilling i byer og kommuner – og Skive Kommune er ledende partner på WeCARe. Derfor har vi talt med teamleder af Energibyen Skive, Alexander Lauring Knudsen, om den omfattende ansøgning, der nu er sendt afsted til EU’s store klima- og miljøprogram, LIFE:

  • I Energibyen Skive har vi gennem mange år haft en proaktiv tilgang, når det kommer til at gøre brug af de talrige samarbejds- og finansieringsmuligheder, der er i fundingsystemet – herunder særligt i EU-regi. Derfor er det også naturligt for os at kigge den vej, når vi gerne vil igangsætte nye indsatser, ligesom det også er naturligt, at vi kigger mod CDEU, som vi i lang tid har haft et godt og tæt samarbejde med.

E-mobilitet handler om andet og mere end antallet af ladestandere

WeCare bygger således ovenpå et tidligere EU-projekt, hvor seks ud af syv Energibyer sammen med CDEU ansøgte om EU-midler til at udvikle et investeringskoncept for ladestandere. I takt med, at projektarbejdet skred frem, blev det tydeligt, at antallet af ladestandere ikke gør det alene – der skal adfærdsændringer til.

Alexander Lauring Knudsen forklarer, at alle kommunerne i Energibyerne har et strategisk fokus på at omstille mobilitetsområdet, og han understreger samtidig betydningen af det store arbejde, der lige nu er i gang i mange danske kommuner i forhold til få opstillet flere offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler.

Der er imidlertid et ’men’:

  • Ladestanderne kommer helt sikkert til at gøre en stor forskel. Men vi tror ikke på, at de kan stå alene. Der er også behov for, at vi går ind og arbejder med viden og adfærd omkring grøn mobilitet og elbiler, og det bliver ikke nemt. Derfor er det også vigtigt, at vi samarbejder med andre kommuner og aktører, så vi i fællesskab kan forsøge at løfte opgaven, forklarer han.

Vi tror ikke på, at de (ladestanderne, red.) kan stå alene. Der er også behov for, at vi går ind og arbejder med viden og adfærd omkring grøn mobilitet og elbiler, og det bliver ikke nemt. Derfor er det også vigtigt, at vi samarbejder med andre kommuner og aktører, så vi i fællesskab kan forsøge at løfte opgaven – Alexander Lauring Knudsen, teamleder af Energibyen Skive

Vil opbygge kompetencer og udvikle en værktøjskasse for kommuner

WeCARe vil således bl.a. opbygge kompetencer i de kommunale organisationer for effektivt at tackle den kompleksitet, som overgangen til elbiler giver i lokalsamfundet, ligesom det vil udvikle en række forskellige koncepter. Disse vil blive afprøvet og senere udviklet til en værktøjskasse, der kan hjælpe kommuner med at mobilisere aktører på tværs af og mellem niveauer, når det kommer til e-mobilitet. Et centralt element bliver at arbejde med borgerinvolvering i nye mobilitetsinitiativer, som når kommunen for eksempel skal beslutte, hvor der skal placeres ny ladeinfrastruktur eller dele-elcykler.

’Vi bliver målt på konkret handling, ikke på gode intentioner’

For som Alexander Lauring Knudsen formulerer det, så er det bidende nødvendigt at få adfærden med, hvis vores grønne mål skal lykkes:

  • Det med den grønne omstilling handler ikke kun om teknologi og dimser – adfærden og forståelsen er mindst lige så vigtig. I sidste ende bliver ingen af os målt på gode intentioner, men derimod på konkret handling. Så vi skal have adfærden med! Derfor håber jeg, at vi med WeCARe kan få skabt nogle konkrete resultater, som borgerne – og ikke kun dem i vores eget område – kommer til at mærke og få glæde og værdi af. I sidste er det det, der er det centrale: At vi får de mange værdier, som den grønne omstilling kan føre med sig, forløst.

Vi takker for et godt samarbejde

Her på CDEU har vi været med gennem hele ansøgningsprocessen fra udvikling over partnermobilisering og til ansøgningsskrivning. Vi siger mange tak til alle parter for samarbejdet, og så krydser vi alt, hvad vi har, for at EU også kan se det gigantiske potentiale – svaret på ansøgningen skulle vi gerne få til foråret.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling