God historie

'Der skal være ansvarlighed i de ting, vi laver'

11. oktober 2019

Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling fulgte et kompakt, fagligt program, der var tilrettelagt i samarbejde med CDEU, på udvalgets studietur til Bruxelles. Oplæggene i programmet drejede sig i høj grad om Region Midtjyllands stærke profil inden for grøn omstilling og kultur, ligesom det afspejlede regionens ønske om at intensivere arbejdet med cirkulær økonomi og affaldshåndtering.

Udvalget for Regional Udvikling foran Europa-Parlamentet.

Formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V), var godt tilfreds ved afslutningen af den to dage lange studietur, der først gik til de hollandske byer Amsterdam og Utrecht og dernæst til Bruxelles.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

De 10 deltagere fulgte et stramt, fagligt program, hvoraf programmet for dagen i Bruxelles blev arrangeret i samarbejde med CDEU.

”Vi valgte at tage til Amsterdam og Bruxelles, fordi vi har lavet en udviklingsstrategi for vores region indenfor grøn omstilling. Jeg tør godt sige, at vi er den region i Danmark, der er længst fremme på det område. I 2020 kan to-tre kommuner i Region Midtjylland allerede sige, at der er de fossilfri, hvis man regner vindmøllestrøm ind. Selvfølgelig bruges der diesel og andet, men eksporten af strøm, biogas osv. er så stor, at man er i nul,” forklarer Jørgen Nørby.

Hele regionen vil fokusere på grøn omstilling

Region Midtjyllands intensive arbejde med grøn omstilling ses særligt i det store klimatilpasningsprojekt Coast 2 Coast Climate Challenge, hvor CDEU spillede en stor rolle i udformningen af ansøgningen til LIFE-programmet, der indbragte 52 mio. kr. af det samlede budget på 90 mio. kr.

Udvalget møder DG ENERGI’s nye generaldirektør, Ditte Juul Jørgensen

”Kommunerne har været med at sige, at de i fællesskab gerne vil arbejde med klimatilpasning. Så er det jo oplagt at sige, at det vil vi gerne bygge videre på. Næste skridt er, at Coast 2 Coast-projektet skal munde ud i, at vi får et nyt projekt omkring affald og cirkulær økonomi, der er vores næste, store fokuspunkt,” siger Jørgen Nørby.

Han understreger, at FNs verdensmål er et vigtigt grundlag for de ting, de arbejder på i regionen.

”Vi vil gerne have en bæredygtig region og kunne være det, vi laver, bekendt. Der skal være ansvarlighed i de ting, vi laver. I Udvalget for Regional Udvikling har vi i fællesskab aftalt, at det næste, store projekt omhandler affald og cirkulær økonomi, fordi det er der ligeså store perspektiver i, som der er i den grønne omstilling i form af klimatilpasning.”

Bæredygtige strategier hele vejen rundt

Udvalget til morgenmad med ti af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

”Samtidig er vi i gang med en bæredygtig strategi for vores hospitaler. På affaldsområdet har vores sygehuse en genbrugsprocent, der ligger lige i underkanten af 20, selvom vi praler af at være gode til genbrug ift. energi. Holland er allerede på 40 procent i Utrecht, hvor vi var i går. Og der er planer om, at i 2030 genbruger de alt,” siger Jørgen Nørby.

Ved morgenmødet i Bruxelles, der talte ti af de i alt tretten danske medlemmer af Europa-Parlamentet,  luftede udvalget også planerne om affaldsprojektet.

”Bordet rundt—uanset partifarve—sagde MEP’erne meget tydeligt, at de gerne ville være med,” forklarer Jørgen Nørby.

Mål: Aarhus som vært for Europæisk Kulturforum i 2021

Jørgen Nørby taler for direktør for kultur og kreativitet i DG EAC, Tamas Szucs.

Et andet område, hvor Region Midtjylland står stærkt både nationalt og europæisk, er kulturområdet, hvor Udvalget for Regional Udvikling fik mulighed for at holde et oplæg for direktør for kultur og kreativitet i DG EAC, Tamas Szucs.

“Vi vil meget gerne, at Aarhus kan blive vært for Europæisk Kulturforum i 2021, og vi må sige, at vores kulturpolitik blev utrolig godt modtaget. Jeg tror faktisk, han formulerede, at det oplæg, vi kom med, kunne han ikke lave bedre selv.”

“Selvom kulturen set fra en økonomisk vinkel er meget lille, så fylder kultur faktisk rigtig meget i Region Midtjylland. Kommunerne har bedt om, at vi i en ny tre-årig periode sammen med regionen vil lave et fælles kulturprojekt. Så kulturen spænder også vidt og bliver jo brugt på alle mulige leder og kanter—endda som medicin til vores psykisk syge. Så det er kun fantasien, der sætter grænser,” afslutter Jørgen Nørby.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Lars Holte Nielsen
Direktør