God historie

’Det fællesskab, som vi er del af i Aarhus Kommune, er også en del af EU-fællesskabet’

13. november 2019

’Det er altid sundt at kigge uden for egen ramme.’ Sådan lyder det fra Lene Hartig Danielsen, der er chef for Borgerservice i Aarhus Kommune. Sammen med syv ledelseskolleger fra Borgerservice var hun i sidste uge på studietur til Bruxelles. For som hun siger: ’Vi er glade for vores erfaringer med EU-samarbejder, men vi har appetit på mere’.

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, holder oplæg for Borgerservice ved Aarhus Kommune

Borgerservice i Aarhus har oparbejdet en del gode erfaringer med EU-projekter, så da flere nye projektmuligheder bød sig under et oplæg hos CDEU på den netop afholdte studietur, var Lene Hartig Danielsen ikke sen på aftrækkeren:

– Mens vi har siddet her til mødet med jeres konsulenter, har jeg sendt nogle idéer hjem til nogle af mine medarbejdere, der fint kan begynde at undersøge det, fordi ansøgningsfristerne er til marts 2020 – og det er lige om lidt, fortæller Lene Hartig Danielsen og uddyber:

– For eksempel er der i Erasmus+ programmet mulighed for at understøtte demokrati og demokratiudvikling, og det synes jeg var super interessant at høre noget mere om og få anledning til at sætte noget mere lys på europæisk samarbejde omkring.

Det er en idé, der er importeret, og som jeg kan se kommer nogle borgere til gavn i Aarhus. Og sådan kan man jo plukke og tage det bedste med hjem til gavn for borgerne og byen

Plukke og tage det bedste med hjem

At arbejde med europæiske projekter er en prioritet hos Borgerservice i Aarhus, fordi det giver både nye kontakter, ny inspiration og konkrete idéer med hjem:

Nogle gange har vi jo oplevet, at vi, i kraft af de samarbejder, som vi har på tværs af landene, har taget idéer med hjem, som har været direkte omsættelige, fortæller Lene Hartig Danielsen og fortsætter:

– Et eksempel er idéen GOOD GYM, som vi for et par år siden tog med hjem fra London i regi af et CHANGE-EU-projekt. Idéen er at bygge bro mellem generationer og forebygge ensomhed, men også om at bidrage til sundhed: Man behøver jo ikke nødvendigvis at løbe en maraton; men det kan være, at man vil gå en tur eller spille petanque sammen. GOOD GYM er i Aarhus i dag ikke en kommunal aktivitet, men en aktivitet mellem frivillige på tværs af generationer – med lidt hjælp fra Aarhus Kommune. Det var en idé, som vi tog med hjem til Aarhus. Her lancerede vi den for vores gode samarbejdspartnere, Studenterhuset Aarhus og Ældre Sagen, og i dag kører det under titlen Aktive Generationer. Det er en idé, der er importeret, og som jeg kan se kommer nogle borgere til gavn i Aarhus. Og sådan kan man jo plukke og tage det bedste med hjem til gavn for borgerne og byen, forklarer Lene Hartig Danielsen.

Gruppen fra borgerservice ved Aarhus Kommune var også til oplæg hos MEP Karen Melchior (RV) i Europa-Parlamentet.

Studietur gav blod på tanden

Det var under sidste besøg i Bruxelles i 2017, på en studietur arrangeret af CDEU, at Borgerservice for alvor fik blod på tanden i forhold til det europæiske samarbejde:

– Vi tog herned for et par år siden og pitchede nogle af vores idéer, hvor CDEU så havde skaffet nogle potentielle partnere, der både var med på video og fysisk. Møderne gav grundstenen til, at vi sådan fik et lidt bredere udsyn på andre kommunale eller statslige partnere i Europa, som vi kunne arbejde sammen med. Det var jo både til gavn for de borgere, der er i Aarhus, men måske i virkeligheden også på tværs af Europa, for så forskellige er vi jo heller ikke. I en hel del lande er drømme, ønsker og udfordringer de samme.

– Da vi sidst var på studietur hernede, så tænkte jeg, at det større fællesskab, som vi er en del af også i Aarhus Kommune, det er også at være en del af EU-fællesskabet og hente inspiration andre steder fra.

Og dét er nok i virkeligheden noget af essensen, hvis man spørger for Lene Hartig Danielsen, der ser kommunen som en del af et større hele:

– Da vi sidst var på studietur hernede, så tænkte jeg, at det større fællesskab, som vi er en del af også i Aarhus Kommune, det er også at være en del af EU-fællesskabet og hente inspiration andre steder fra.

I det arbejde er CDEU en vigtig partner:
– Vi vil gerne arbejde endnu mere europæisk, og de, der er nærmest til at hjælpe os, er jer her på EU-kontoret i Bruxelles. I forstår, hvilke muligheder og potentialer for europæisk samarbejde, der ligger inden for de felter, hvor vi har vores interesser – og her har kontoret jo igen med denne studietur demonstreret, at der kunne ligge nogle rigtig gode muligheder for os.

– Måske kunne det, vi gør på europæisk plan, også deles med kolleger i kollegakommunerne derhjemme. Det behøver bestemt ikke kun at være til gavn og glæde for Aarhus Kommune, hvis det kan nyttiggøres i andre sammenhænge og samarbejder.

Inspiration kan deles med andre kommuner

For Lene Hartig Danielsen er det vigtigt at understrege, at der også arbejdes tæt sammen på den hjemlige bane, hvor kommunen bl.a. har et stærkt mellemkommunalt og statsligt samarbejde på rigtig mange områder. Men det internationale arbejde kan noget andet – og så kan det måske også gavne en bredere kreds:

– Det ene udelukker ikke det andet, og måske kunne det, vi gør på europæisk plan, også deles med kolleger i kollegakommunerne derhjemme. Det behøver bestemt ikke kun at være til gavn og glæde for Aarhus Kommune, hvis det kan nyttiggøres i andre sammenhænge og samarbejder. Så skal vi altid være klar til at dele. Og det er vi også, slutter Lene Hartig Danielsen med et smil.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA