God historie

Det grønne team byder Jørn velkommen

19. februar 2020

De næste fire måneder får vi på CDEU fornøjelsen af Jørn Sanne-Wander, der arbejder på området for grøn omstilling; herunder særligt med projektudvikling og monitering af EU’s strategier for hhv. biodiversitet og cirkulær økonomi. Jørn har en stor interesse for EU og har også tidligere arbejdet med at formidle herom.

Her ses Jørn Sanne-Wander sammen med vores teamleder for det grønne område, Birgitte Karnøe Frederiksen.

Indhenter og formidler ny, grøn EU-viden

Som en af sine arbejdsopgaver skal Jørn indhente information i Bruxelles-netværket på hele det grønne område, som er meget profileret i EU. Herefter hjælper han med at formidle det, der foregår inden for den grønne omstilling i EU, hjem til vores midtjyske aktører, ligesom han assisterer på flere konkrete opgaver. En af dem er udvikling af et projekt i samarbejde med Region Midtjylland om cirkulær økonomi, hvor der er stor brug for viden om EU’s prioriteter samt om, hvad der foregår i andre EU-lande.

Hjælper med at kortlægge nye initiativer i kølvandet på Green Deal

– Efter lanceringen af EU’s Green Deal i december er der kommet et endnu større fokus på den grønne omstilling, end der var før, fortæller Birgitte Karnøe Frederiksen, som leder teamet for grøn omstilling og bioøkonomi på CDEU. Hun fortsætter:

– Ikke mindst i den forbindelse er vi glade for at have Jørn til at hjælpe med at kortlægge de mange nye initiativer, som er opstået heraf, og som har stor relevans i Midtjylland. Samtidig giver arbejdet Jørn mulighed for at få et endnu dybere indblik i, hvordan EU skaber grøn omstilling, og hvordan vi kan bringe det i spil i konkrete, midtjyske initiativer.

Har tidligere arbejdet med at formidle om EU

Jørn er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har bl.a. undersøgt Europa-Kommissionens adfærd i traktatkrænkelsessager, interaktion mellem EU-Domstolen og medlemslande såvel som interaktion mellem de forskellige EU-institutioner. Jørn har desuden tidligere arbejdet frivilligt med at formidle EU-stof, hvor han bl.a. har holdt oplæg om EU’s institutioner, integrationshistorie og om Europa-Parlamentsvalget.

Vi siger stort velkommen til kontoret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling