Direktørens beretning

På CDEU er vi glade for, at det for flere og flere af vores midtjyske aktører bliver en naturlig tilgang til udviklingsaktiviteter at se på, om disse kan understøttes af EU og europæiske samarbejder. Samtidig oplever vi, at stadigt flere aktører går skridtet videre og indgår deciderede samarbejdsaftaler med os på CDEU for at sikre såvel Bruxelles-repræsentation som engagement omkring EU-arbejdet i egen organisation. Det øger værdien af EU-arbejdet – også for væsentligt flere aktører end dem, der er indskrevet i selve aftalerne. Denne udvikling hilser vi på CDEU selvsagt også meget velkommen.

I Bruxelles står vi over for en ny periode med valg til Europa-Parlamentet, ny Europa-Kommission, reviderede prioriteter for EU samt det danske EU-formandskab i 2025. Vi forudser et EU, som vil have et stadigt øget fokus på at løse de store, samfundsmæssige udfordringer – på en måde, hvor løsningerne skabes helt ude ved borgerne og virksomhederne.

Udfordringerne kender vi alle, og de områder, som EU gerne vil skabe udvikling på, er de samme som dem, vi arbejder med i Danmark og i Midtjylland. Jeg kan her nævne de vigtigste, nemlig sikkerhed – både militær sikkerhed og forsyningssikkerhed for kritiske produkter – klima, grøn omstilling og vand, digitalisering og digitale virksomheder, demografi, kompetencer, migration og arbejdskraft, sundhed, forskning samt demokratiske værdier både i Europa og ude i verden.

Det er alle områder, som vi er nødt til at forholde os til, og EU’s tydelige prioriteter på områderne betyder, at vi i Midtjylland kan inspirere resten af Europa med vores erfaring og viden, ligesom vi kan opnå hjælp og inspiration fra EU til vores lokale arbejde med udfordringerne.

Dette arbejde finder sted hver eneste dag ude hos virksomheder og videninstitutioner, på skoler og kulturinstitutioner, i sundhedsvæsenet, hos lokale og regionale myndigheder samt forsyningsselskaber. Men det er i Bruxelles, at retningen sættes, og båndene knyttes. Derfor er der for mig heller ingen tvivl om, at en stærk tilstedeværelse i Bruxelles fortsat er meget vigtig for Midtjylland, når det kommer til at bruge EU og europæisk samarbejde som en katalysator til at finde løsninger på vores største, samfundsmæssige udfordringer.

På CDEU er vi klar til at tage udfordringen op, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med alle vores partnere i Midtjylland.

Med venlig hilsen
Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU