ÅRSBERETNING 2023

Vi ser tilbage på 2023 som et særdeles godt år, når det gælder værdiskabende projekter og aktiviteter lavet i samarbejde med vores mange midtjyske aktører.

I beretningen her kan du opleve fem af vores fagkonsulenter fortælle nærmere om CDEU’s arbejde. Det gør de med udgangspunkt i konkrete resultater, som vi har hjulpet vores midtjyske aktører med at opnå.

Vi åbner EU's døre for erhvervslivet
Vi åbner EU's døre for erhvervslivet
Vi åbner EU's døre for erhvervslivet
Fra molekyler til megawatts
Fra molekyler til megawatts
En perfekt samarbejdsmaskine
En perfekt samarbejdsmaskine
Sundhedsinnovation for alle
Sundhedsinnovation for alle
En skattekiste af midtjysk kultur
En skattekiste af midtjysk kultur

Årets beretninger

Hvor EU-arbejde førhen blev set mest som en tilføjelse, så ser både Region Midtjylland, de midtjyske kommuner, Aarhus Universitet, VIA University College og et væld af andre midtjyske aktører i stigende grad EU som et naturligt led i at sikre udvikling og implementering af egne dagsordener. Det er det overordnede emne for årets beretninger fra vores bestyrelsesformand, Susanne Buch Nielsen, og vores direktør, Lars Holte Nielsen, som du kan læse her.

DIREKTØRENS BERETNING FORMANDENS BERETNING
Årets beretninger

Highlights

153 mio. kr. har CDEU sikret direkte fra EU til Midtjylland i 2023

CDEU har i 2023 indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitetshospital, der ser solide muligheder i at samarbejde på europæisk niveau. Aftalen kan løfte AUH’s europæiske ambitioner endnu mere – til gavn for både AUH, sundhedsvæsenet i hele Midtjylland og i resten af Danmark

VIA University College er som første, danske professionshøjskole kommet med i europæisk universitetsalliance – og så er VIA blevet leder af et EU-projekt til 37 mio. kr., der går forrest i at uddanne undervisere i bæredygtig udvikling

CDEU har understøttet Region Midtjylland i at skrive den omfattende ansøgning LIFE ACT, der i et landsdækkende samarbejde søger EU om 126 mio. kr. til at understøtte implementeringen af kommunernes klimahandlingsplaner

Midtjyske uddannelses- og kulturinstitutioner har i 2023 opnået over 5 mio. kr. til at hente fornyet inspiration i udlandet hjem til undervisning og kulturtilbud. Støtten er kommet gennem de mange Erasmus+akkrediteringer, som CDEU har hjulpet med

Aarhus Universitet er fortsat med i det europæiske førerfelt, når det gælder hjemtag af støtte fra EU’s store forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe til at sikre kvalitet og forpligtende forskningssamarbejde

94 virksomheder fik hjælp fra CDEU i 2023. Det har givet det midtjyske erhvervsliv i alt 97 mio. kr. hentet i seks forskellige EU-programmer

I 2023 lagde flere end 500 midtjyske besøgende fra bl.a. kommuner, region og uddannelsesinstitutioner vejen forbi CDEU’s lokaler i Bruxelles for at blive klogere på EU

Læs flere succeshistorier

Ovenstående highlights er kun toppen af isbjerget – vi har således i 2023 hjulpet talrige midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College, virksomheder, kulturinstitutioner, m.fl. med at hente værdi af EU-samarbejdet. På siden her kan du læse om en lang række af disse succeshistorier.

Vil du vide mere om CDEU?

På CDEU arbejder vi hver dag for, at vores samarbejdspartnere får så stor værdi af det europæiske samarbejde som muligt. Gennem tre videoer fortæller vores direktør og to af vores konsulenter mere om, hvem vi er, hvordan vores arbejde foregår, og hvorfor EU er vigtigt.

Lær mere
Vil du vide mere om CDEU?

Årsregnskab 2023

​Indtægter

DKK

Medlemsbidrag
12.424.272
Konsulenthonorarer
2.002.306
Projektindtægter
1.480.670
I alt
15.907.248

Udgifter

​Løn og personale 
11.659.795
​Rejser og salg 
875.602
Lokaler 
758.502
Administration 
890.302
​Særlige projekter 
976.243
​I alt 
15.160.444
 
​Afskrivning og finansielle omkostninger 
149.538
 
Årets resultat
597.266