Formandens beretning

© Niels Åge Skovbo /FOKUS FOTO Copyright.

Nu har jeg efterhånden været med som en del af formandskabet bag CDEU i seks år, og det er for mig meget tydeligt at se den store udvikling, som kontoret og dets arbejde med aktørerne hjemme i Midtjylland i den periode har været igennem. Mens EU-arbejdet førhen i udbredt grad blev set som noget, der kunne lægges oveni eller vælges til ens øvrige opgaver i f.eks. region eller kommune, så er EU nu i langt højere grad blevet et aktiv, som tænkes ind fra start, når dagsordenen i egen organisation skal implementeres, og udviklingen skal sikres.

Fra min stol i Regionsrådet har jeg lagt særligt mærke til, hvordan Region Midtjylland nu endnu mere end tidligere arbejder struktureret med EU-dagsordenen for at sikre midler til at løse nogle af vores mest presserende udfordringer inden for områder som cirkulær økonomi, klimatilpasning og sundhed. For vi ved jo, at den slags løsninger ikke kan udvikles af én aktør – de kræver et bredt samarbejde. Netop den tilgang støtter EU op om, og med EU-finansiering i ryggen har vi i Midtjylland derfor kunnet gå forrest og sammen med kommuner, videninstitutioner og virksomheder samarbejde om at finde frem til de bedste løsninger.

Denne type projekter er værdifulde, dels fordi de bringer de rigtige partnere sammen i en forpligtende samarbejdsrelation, dels fordi mindre organisationer og institutioner også får mulighed for at indgå i projekter af den type, som ellers ville være for omfattende at give sig i kast med på egen hånd.

Det er glædeligt at se, at vi allerede er nået langt ad denne vej, men jeg tror på, at vi kan nå endnu længere ved, at vi står sammen i ejerkredsen bag CDEU og i hele regionen og bruger EU som katalysator til at udvikle fremtidens løsninger sammen.

Det er en positiv udvikling og godt for både Midtjylland og CDEU, og jeg ser meget frem til fortsat at være en del af arbejdet i de kommende år.

Med venlig hilsen
Susanne Buch Nielsen, formand for CDEU’s bestyrelse