Direktørens klumme

Europa-Kommissionens fem nye missioner

20. oktober 2021

I slutningen af september lancerede Europa-Kommissionen fem missioner, der ved at beskæftige sig med bl.a. klimatilpasning og klimaneutrale, smarte byer skal lægge grundstenene til at løse nogle af vores store, globale udfordringerI denne klumme tager vores direktør, Lars Holte Nielsen, et nærmere kig på både missionernes formål, deres samlede budget og , hvilke aktører der med fordel kan gå ind i missionsarbejdet 

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Missioner vil inddrage et bredt aktørfelt 

De fem missoner lanceres under EU’s store forsknings– og innovationsprogram, Horizon Europe, der bredt skal inddrage alle dele af de europæiske samfund. Det er gennem involveringen af bl.a. statslige og kommunale aktører, forskningsmiljøer, uddannelsinsitutioner, små og store virksomheder og det civile samfund, at de fem missioner skal lægge grundstenene til at løse nogle af de store, globale udfordringer.  

Budgettet bag 

For perioden 2021 til 2023 vil 1,89 milliarder euro blive frigivet til missionerne, der skal levere konkrete resultater frem mod 2030 

De fem missioner

Missionerne er opdelt således: 

  • Adaption to Climate Change, including Societal Transformation
  • Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters
  • Climate-neutral and Smart Cities 
  • Soil Health and Food 
  • Cancer 

Herunder vil jeg kort gennemgå de enkelte missioners vigtigste træk:

Adaption to Climate Change, including Societal Transformation 

Den første af de fem missioner skal styrke indsatsen over for de udfordringer, som klimaforandringerne stiller os over for, og ambitionen er, at 150 europæiske regioner og samfund skal være klimaresistente i 2030Klimaresistens involverer mange områder, heriblandt ekstreme vejrforhold, skovbrande og smitsomme sygdomme.  

Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters 

Den anden mission handler om de europæiske have og vandmiljøer. Denne mission skal bla. reducere brugen af pesticider, ligesom den skal reducere plastikforureningen i haveneog den skal også bidrage til, at den blå økonomi kan gå i retning af klimaneutralitet. I 2030 er målet derfor, at de europæiske have er renere, og at den blå økonomi skal dekarboniseres. 

Climate-neutral and Smart Cities

Den tredje mission drejer sig om klimaneutrale smarte byer, hvor målet er, at mindst 100 byer skal bane vejen for, at EU’s storbyer er klimaneutrale i 2050. Derfor skal mindst 100 byer gå forrest i udviklingen og være klimaneutrale i 2030. 

Soil Health and Food

Den fjerde mission skal forbedre den europæiske jord og vores fødevarer. Målet er, at der inden 2030  etableres mindst 100 såkaldte living labs og lighthouses, der skal undersøge innovative teknologier og hjælpe med at fremtidssikre bæredygtigt landbrug, klimaresistens, biodiversitet og nul CO2-udledning. Som resultat af denne indsats skal mindst 75% af Europas jorde i 2030 være sunde, mens de samtidig skal være i stand til at levere de produkter og services, vi har brug for. 

Cancer 

Den sidste mission handler om kræft og inkluderer alt fra behandling og diagnosticering over forebyggelse til en generelt større forståelse af cancer. Konkret sigtes der efter, at missionen i 2030 har forbedret 3 millioner menneskers liv gennem forebyggelse, helbredelse og bedre livskvalitet for både de kræftramte og deres familier.  

Arbejdsprogram forventes offentliggjort til december 

Dette var en kort indflyvning til missionerne og hvad de vil centrere sig om. Missionernes dedikerede arbejdsprogram under Horizon Europe forventes offentliggjort i december i år, men hvis du vil vide mere om missionerne, kan du allerede nu læse mere på nedenstående links: 

Kontakt CDEU for en uformel dialog

Du er som altid også meget velkommen til at kontakte CDEU til en dialog om disse missioner, så vi sammen kan diskutere, hvordan de eventuelt kan sættes i spil i forhold til aktiviteterne i din organisation.  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet