God historie

EIS: Europæisk inspiration skal lede til 427 mio. kr. i øget omsætning blandt midtjyske SMV’er

21. oktober 2020

Det EU-fundede projekt Everywhere International SMEs (EIS) er nu nået succesfuldt til vejs ende. CDEU har været partner i projektet, der skal hjælpe endnu flere SMV’er med at internationalisere. Inspiration og læring fra projektet bruges nu aktivt i Midtjylland i programmet Global Midt 2.0, der søger at støtte flere end 250 midtjyske SMV’er, og som skal lede til en estimeret øget omsætning på 427 mio. kr. 

Forrest CDEU’s erhvervskonsulent Thomas Steen Hansen med sine kolleger i erhvervsteamet, Elena Nielsen og Tarik Kehli.

Gør virksomheder mere robuste i krisetider

Da CDEU tilbage i 2017 gik ind i EU-projektet Everywhere International SMEs (EIS), var det med det klare mål at få endnu flere midtjyske SMV’er til at engagere sig ud over landets grænser. 

Det er der nemlig en række gode grunde til at gøre:  

– Små- og mellemstore virksomheder, der internationaliserer, er mere robuste i krisetider, skaber flere jobs og er mere innovative end sammenlignelige virksomheder, der ikke internationaliserer, fortæller CDEU’s erhvervskonsulent, Thomas Steen Hansen, der understreger aktualiteten i sin første pointe:  

Dansk erhvervsliv står over for en hidtil uset krise i form af Covid 19, og sådan som krisen udfolder sig, bliver gode redskaber og strukturer til at bringe SMV’ernes eksport op i gear igen ekstra relevante. I den proces kan et velfungerende erhvervsstøttesystem virkelig gøre en forskel.

Særligt relevant ifm. coronakrisen

– Navnlig det med at være robust i krisetider er netop nu så relevant som aldrig før. Dansk erhvervsliv står  
over for en hidtil uset krise i form af Covid 19, og sådan som krisen udfolder sig, bliver gode redskaber og strukturer til at bringe SMV’ernes eksport op i gear igen ekstra relevante. I den proces kan et velfungerende erhvervsstøttesystem virkelig gøre en forskel, forklarer Thomas Steen Hansen.  

Gør good practises tilgængelige for hele Europa 

EIS-projektet har identificeret en række good practises i erhvervsfremmesystemerne rundt omkring i projektets syv europæiske partnerregioner, og disse good practises bliver ikke blot implementeret i partnerregionerne; de er også gjort tilgængelige for erhvervsfremmeorganisationer over hele resten af Europa. 

EIS inspirerer midtjysk erhvervsfremmeindsats 

Derudover har EIS-partnerskabet skabt et redskab – The GlobalEIS Tool – som har været helt centralt i at strukturere de internationaliseringsinitiativer, som partnerregionerne har sat i søen. Det er også netop her, at Midtjyllands program for internationalisering af SMV’er har hentet sin inspiration: 

– Det nuværende program, der støtter midtjyske SMV’er i at internationalisere, Global Midt 2.0, er blevet udviklet samtidig med EIS-projektet. Mange diskussioner om initiativer i Global Midt 2.0 er således blevet taget og forfinet i samarbejde med de internationale kolleger i EIS-projektet, som har kendskab til lignende udfordringer og løsninger i deres hverdag rundt omkring i Europa, fortæller Thomas Steen Hansen. 

Global Midt 2.0 søger i perioden 2019-2022 at støtte flere end 250 midtjyske SMV’er og vil lede til en estimeret øget omsætning på 427 mio. kr. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst